Advertisement

(A.A) - Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu için Türkiye'ye 20 Haziran'a kadar ek süre veren OECD'nin Karaparayla Mücadeleye Mali Eylem Birimi olan FATF, Meksika'daki Genel Kurulda Türkiye'yi karapara ve terörün finansmanıyla mücadele bakımından ''Riskli Ülkeler'' listesine dahil etti.

Türkiye'yi OECD'de riskli ülke kategorisine sokan gelişmeler, Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanununa yönelik taleplerle başladı.

FATF'ın 2007'de gerçekleştirdiği 3. tur ülke incelemeleri sonrasında hazırlanan raporda, ''Türkiye'nin meri mevzuatındaki terörün finansmanı suçunun kapsamı ve unsurlarına ilişkin düzenlemelerin FATF standartlarına göre eksik ve yetersiz olduğu, ayrıca terörist mal varlıkları ile ilgili dondurma prosedürü konusunda düzenlemelerin bulunmadığı'' belirtildi.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK), raporda tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak Türkiye tarafından hazırlanan Eylem Planını 18 Ocak 2010'da FATF'a sundu. Eylem planında, terörün finansmanı ve dondurma prosedürü ile ilgili eksikliklerin giderilmesine ilişkin bir Kanun Tasarısı hazırlanarak, Haziran 2010 tarihine kadar TBMM'ye sevk edileceği, söz konusu tasarının 2010 yılı sonuna kadar da yasalaşacağı taahhüt edildi.

-KARA VE GRİ LİSTELER BELİRLENDİ-

Bu süreç esnasında 15-19 Şubat 2010 tarihleri arasında Abu Dabi'de yapılan FATF Genel Kurulunda, Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Grubu (ICRG) tarafından ülkelerle ilgili bir sıralama da yapıldı. Bu şekilde ülkeler, ''Karapara aklama ve terörün finansmanı konusunda önemli eksiklikleri bulunan, ancak bunlarla ilgili herhangi bir gelişme göstermeyen, riskli ülkeler'' ve ''Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili eksikliklerini giderme konusunda taahhütte bulunan ülkeler'' şeklinde 2 kategoriye ayrıldı.

İlk grup ''kara liste'' şeklinde nitelendirildi ve bu grup, ''Dark'' ve ''Dark Gray'' Listeler şeklinde ikiye ayrıldı.

Dark listede İran ve Kuzey Kore, Dark Gray listede de Etiyopya, Suriye, Myanmar, Küba, Kenya, Srilanka ve Bolivya yeraldı.

Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkeler ise ''eksikliklerini gidermeyi resmi olarak taahhüt ettikleri'' için Gray listeye konuldu.

Bu arada, FATF'a sunulan Eylem Planı gereğince, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MASAK, Hazine Müsteşarlığı ve bilim adamlarından oluşan bir komisyonun çalışmaları sonucunda Terörün Finansmanıyla İlgili Kanun Tasarısı Taslağı hazırlandı. Taslak, FATF'a verilen Eylem Planındaki taahhütte uygun olarak geçen yıl Haziran ayında Başbakanlığa gönderildi.

Taslağın bazı maddelerinin hukuki ve teknik bakından revize edilmesi gereğinin ortaya çıkması üzerine, ilgili kuruluş temsilcileri ve bilim adamları, tekrar bir araya geldi ve Taslak yeniden düzenlenerek, 20 Aralık 2010 tarihinde bir kez daha Başbakanlığa yollandı.

Ancak, Türkiye'nin Eylem Planındaki, düzenlemenin 2010 yılı sonuna kadar yasalaştırılması taahhüdü yerine getirilemedi.

FATF'ın Şubat ayındaki Genel Kurulunda konu tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin durumu da, OECD Mali Eylem Görev Gücü tarafından ikinci kez ele alındı. FATF, yapılan değerlendirmenin ardından tasarının yasalaşması için Türkiye'ye 20 Haziran 2011 tarihine kadar ek süre verdi. Bu tarihte toplanacak olan FATF Genel Kurulunda, Türkiye'nin durumunun yeniden değerlendirileceği ve buna göre bir karar alınacağı da belirtildi.

-GRİ KARA LİSTEYE GİRDİK-

FATF'ın Meksika'da gerçekleştirilen son Genel Kurulunda, Türkiye'nin durumu yeniden ele alındı. FATF, verilen ek süre içinde de Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanununu çıkaramayan Türkiye'yi gri listeden alarak, kara gri (Dark Gray) listeye dahil etti.

''Karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda önemli eksiklikleri bulunan fakat bu eksiklerin giderilmesine dönük çalışmaları yetersiz olan, riskli ülkelerin'' yeraldığı kara gri lisdede Türkiye'nin yanı sıra Etiyopya, Suriye, Kenya, Küba, Bolivya, Srilanka ve Myanmar bulunuyor.

Dark listenin 2 ülkesi ise İran ve Kuzey Kore olarak belirleniyor.

Bu arada Genel Kurulda, daha önce Türkiye ile birlikte gri listede yer alan Yunanistan, Azerbaycan ve Ukrayna, taahhütleri çerçevesinde eksikliklerini giderdikleri için izleme listelerinden çıkarıldı.

Türkiye, Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanununu çıkarmadığı sürece, Dark Gray Listede kalacak. FATF'ın bundan sonraki ilk Genel Kurulu Ekim ayında Paris'te düzenlenecek. Ancak, Meclis'in yeni yasama dönemine 1 Ekim'de başlayacağı dikkate alındığında, ilgili düzenlemenin o tarihe kadar yasalaşmasına ihtimal verilmiyor.

FATF'ın sonraki Genel Kurulu Şubat 2012'de gerçekleştirilecek. Türkiye, ilgili Kanunu 2011 yılı sonuna kadar çıkarırsa, Şubat'taki Genel Kurulda, Türkiye'nin kara listeden çıkması mümkün olabilecek.

Kapat