Advertisement

Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğinde, kredilere ilişkin koşullar yeniden belirlendi.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine desteğinden yararlanacak kredilerin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi ise azami 8 yıl olacak. Denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesi, 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 3 yıl, denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesi de 3 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 8 yıl olarak belirlendi.

Belirlenen kredi limitini aşmamak kaydıyla, bu karar kapsamındaki kefalet başvuru süresi bu kararın yayımından itibaren 4 yıl olacak.

Sağlanacak kefalet tutarı, kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının yüzde 75'ini geçemeyecek.

Kapat