Advertisement

Başbakan Erdoğan yeni Kabine'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sundu ve onay aldı. Yeni Bakanlar Kurulu, başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda 4 başbakan yardımcısı ve 20 adet icracı bakanlık bulunuyor.

İşte yeni Kabine.

Başbakan: Recep Tayyip Erdoğan

1- Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç (Bursa)

2- Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan (Ankara)

3- Başbakan Yardımcısı: Beşir Atalay (Kırıkkale)

4- Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ (Yozgat)


BAKANLIKLAR


1- Adalet Bakanı: Sadullah Ergin (Hatay)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (yeni bakanlık) :  Fatma Şahin (Gaziantep)

3- Avrupa Birliği Bakanı (yeni bakanlık) :  Egemen Bağış (İstanbul)

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı (yeni bakanlık) : Nihat Ergün (Kocaeli)

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik (Şanlıurfa)

6- Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu

7- Ekonomi Bakanı (yeni bakanlık) : Zafer Çağlayan

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
 
9- Gençlik ve Spor Bakanı (yeni bakanlık) : Suat Kılıç

10- Gümrük ve Ticaret Bakanı (yeni bakanlık) : Hayati Yazıcı

11- İçişleri Bakanı: İdris Naim Şahin

12- Kalkınma Bakanı (yeni bakanlık) : Cevdet Yılmaz

13- Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay

14- Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

15- Milli Eğitim Bakanı: Ömer Dinçer

16- Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

17- Sağlık Bakanı: Recep Akdağ

18- Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım

19- Çevre ve Şehircilik İşleri Bakanı: Erdoğan Bayraktar

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker

21- Orman ve Su İşleri Bakanı (yeni bakanlık): Veysel Eroğlu

Yeni kabinede TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile milletvekili adayı gösterilmeyen Devlet Bakanları Selma Aliye Kavaf ile Mehmet Aydın Aydın da yer almazken, Antalya Milletvekili Vecdi Gönül, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak, İstanbul milletvekili Nimet Çubukçu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir kabine dışında kalan isimler oldu.

Yeni kurulan bakanlıkların isimleri, görev dağılımları ve tanımları ise şöyle:

EKONOMİ VE KALKINMA BAKANLIĞI:

Ekonominin ve kalkınmanın koordinasyonunu sağlamak Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı kurulacak. Ekonomi ve Kalkınma Bakanı aynı zamanda başbakan yardımcısı olacak. Bakanlık, finans ve Borsadan da sorumlu olacak. Rekabet Kurumu, SPK gibi kurumların yanında bakanlığa bağlı Kalkınma Müsteşarlığı adıyla yeni bir müsteşarlık kurulacak.

Dış ticaretten sorumlu bakanlığın yerini alan bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak. Bu bakanlığın birimleri de şunlar:

İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kapanırken yerine 2 bakanlık kurulacak. Bunlardan biri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bu bakanlık sanayi ilgili tüm görevleri devralırken teknolojinin gelişmesi için de çalışma yapacak. Şu anda başbakanlığa bağlı olan TÜBİTAK bu bakanlığa bağlanacak. Yakın gelecekte kurulması planlanan Türk Uzay Kurumu da bu bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI:

Gümrüğün yanı sıra ticaret ve sanayi, deniz ticaret, ticaret borsaları, TOBB, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliğiyle yürütecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketler, kooperatifler ve ticaret sicil memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütecek ve bunları denetleyecek, bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kuracak ve buna yönelik çalışmalar yapacak.

İç ticaret ile dış ticaret birleştirilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulacak. Gümrük Müsteşarlığı da bu bakanlığa bağlı olacak. Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı olan İhracat Genel Müdürlüğü özel bir statü ile güçlendirilecek. Bakanlık, 2023'deki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için özel çalışma yürütecek. İhracatçı sayısı artırılırken, ihracatın belli illerde değil tüm ülke genelinde yapılması sağlanacak.

Bakanlık, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin
görevleri yerine getirecek. Bakanlığın hizmet birimleri de, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü şeklinde oluşacak

KALKINMA BAKANLIĞI:

Bu bakanlık da, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak. Orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. Bakanlık, iktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak:

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik
İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğü.

Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP, bu bakanlığa bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığa bağlı olacak. Ayrıca, DAP için Erzurum'da, KOP için de Konya'da başkanlık kurulacak. GAP'ın başkanlığı da Şanlıurfa'da kurulmuştu.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İŞLERİ BAKANLIĞI:

Temel olarak yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve
yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemekle görevlendirildi.

Bu bakanlık ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, NATO ve Ulaştırma Bakanlığının kanunla yetkilendirildiği özel ihtisas işleri hariç olmak üzere tüm kamu binalarının yapım ve onarımından da sorumlu olacak.

Yeni kurulan Bakanlık, şehirleşme konusunda tüm ülkeyi kapsayan bir ulusal plan hazırlayacak.

Türkiye'nin alt yapısı ve üst yapısı tek merkezden planlanacak. Yerel yönetimler yetki açısından daha da güçlendirilecek. Yeni bakanlık ile gecekondu kültürünün tamamen bitirilmesi amaçlanıyor. Bu güne kadar 500 bin ev yapan TOKİ, bakanlığın en büyük kuruluşlarından biri olacak.

Çevre ve Orman Bakanlığının bazı genel müdürlükleri diğer bakanlıklara dağıtılırken Şehircilik ve Çevre Bakanlığının altında Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ile temsil edilecek. Bu süreçte başkanlıklarda Daire başkanlığı şeklinde bu Genel Müdürlüğün altında devam edecek.

Bakanlık, imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanları ve su kaynakları da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak.

Bu bakanlığın hizmet birimleri de şöyle olacak:

İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI:

ormanların korunması geliştirilmesi ve ıslahından sorumlu tutulacak.

Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve meteorolojik olayların izlenerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görevleri arasında bulunuyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI:

Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarımsal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenilirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo çeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının geliştirilmesi''ne yönelik çalışmalar yapacak. Bakanlık, gıda tarım ve
hayvancılığa yönelik genel politikaları belirleyecek, uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı, bir müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı ve 14 hizmet biriminden oluşacak.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kapatılırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulacak. Bakanlık tarım ve hayvancılık alanında yapacağı çalışmaların yanında gıda güvenliği ve gıda denetimi konusunda etkin görev üslenecek. Gıda terörüne son verecek. Gıdalarla ilgili ithalata da sınırlama getirebilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI:

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerini yürüten kurum olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği büyüyerek AB Bakanlığı'na dönüşecek. Bakan, aynı zamanda baş müzakerecilik görevini yürütecek. Bakanlık, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için uyum çalışmalarını yürütecek.

KÜLTÜR VE VAKIF BAKANLIĞI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapandığı için kültürle ilgili her türlü konunun takibi için Kültür ve Vakıflar Bakanlığı kurulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu Bakanlığa bağlanacak. Müzeler, kütüphaneler, opera ve tiyatrolar bu bakanlığa bağlı olacak. Kitap ve diğer yayınlarla ilgili işleri de bakanlık takip edecek .

ORMAN VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI:

Kapatılacak Çevre Orman Bakanlığı'nın orman kısmı ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Tabii kaynaklar' bölümü birleşerek Orman ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulacak. Enerji Bakanlığı'na bağlı MTA buraya bağlanacak. Madenler ve ormanlarla ilgili tüm çalışmalar bu bakanlık tarafından yürütülecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 ayrı bakanlık çıkacak. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adıyla yeni bir Bakanlık kurulacak. Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, TİKA, Dış Türkler Başkanlığı, BYEGM, Anadolu Ajansı, TRT gibi kurumlar bu bakanlığa bağlanacak.

Bu bakanlık ülkenin turizm potansiyelini ortaya çıkararak turist sayısını artırmaya çalışacak. Uluslar arası alanda Türkiye'nin tanıtımını da bu bakanlık üslenecek.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI:

Kadın, aile ve özürlüler konuları ile sosyal yardımların tek çatı altında toplanmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulacak. Bakanlık, tarım sektöründeki geçici işlerde çalışanlar, eğitimsiz bireyler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve yoksulluk riskiyle en fazla karşı karşıya olan kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek. Yıllık 15 milyar lirayı bulan kamu yardımlarının yedi ayrı kurum tarafından değil de tek elden dağıtılması sağlanacak. 7 ayrı birimin taşra teşkilatları birleşecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü buraya bağlı olarak faaliyet gösterecek. Bakanlık, sporu topluma yaymak ve Türkiye'nin sportif faaliyetlerdeki başarısını artırmak için çalışacak. Yeni kurulan Gençlik Ajansı bu bakanlığa bağlı olacak.