Advertisement

Cari açığı yenilenebilir enerji ile azaltacağız

Cari açığı yenilenebilir enerji ile azaltacağız

61. hükümet programını Meclis'te açıklayan Başbakan Erdoğan, cari açığı azaltmak için yenilenebilir enerjinin payını artıracaklarını belirtti

08 Temmuz 2011 Cuma, 16:15 Güncelleme: 08 Temmuz 2011 Cuma, 17:21

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cari açığın yapısal olduğunu belirterek cari açığı azaltmak için yenilenebilir enerjinin paynı artıracaklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 61. Hükümetin Programı'nı okuyan Başbakan Erdoğan, ''Önümüzdeki dönemde Meclisimiz içinde diyaloğa, uzlaşma arayışına ve işbirliğine önem vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinde milletin yüksek atılım ve temsilin yanı sıra yönetimde istikrarı da güçlü şekilde sürdürmek yönünde tartışmasız bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakan Erdoğan, ''Demokrasi tarihimizde görülmemiş, dünyada da eşine az rastlanır bir şekilde birbiri ardına üç dönem partimizin oylarının artması, milletimizin iktidarımıza olan güveni her dönem tazelediğini gösterdi. Siyaset tarihimize silinmez harflerle yazılacak bu başarı, aynı zamanda sorumluluğumuzu ve hassasiyetimizi de artırdı. 12 Haziran seçimlerinin asıl galibi, hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir, bu aziz millettir'' diye konuştu.

Sahip oldukları tecrübeyle hiç eksilmeyen heyecanlarını birleştirerek Türk milletine efendi değil hizmetkar olmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

''AK Parti olarak köklü tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız özgüvenle ilk günden itibaren kaynak Türkiye'dir dedik. Ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyeli harekete geçirmek üzere güven verici politikalarla milletimizin huzuruna çıkmayı, en önemli ilke olarak benimsedik. Milletimizi siyasetimizin öznesi olarak gördük. Attığımız her adımda insanımızın değerlerini, talep ve beklentilerini esas aldık. Siyaset kurumuna güvenin ancak böyle sağlanacağına inandık.

Türkiye'yi zenginleştiren, demokrasisini derinleştiren, ülkemizin itibarına itibar kazandıran siyasetimiz, yeni dönemde daha güçlü bir Türkiye için milletten aldığı yetkiyi yine milletin hizmetine sunacaktır. Ülkeler arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı dünyamızda, kaybedecek bir tek günümüzün dahi olmadığına inanıyoruz.''-''MİLLETİMİZİN EKMEĞİNDEN DE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DE TAVİZ VERMEDİK''-

Erdoğan, oldukça kapsamlı ve detaylı şekilde hazırlanan Hükümet Programı'nın özetini aktaracağını belirtti. ''Hükümet Programı sizlere dağıtıldı'' diyen Erdoğan, bazı milletvekillerinin programın dağıtılmadığını söylemesi üzerine, ''Herhalde dağıtacaktır arkadaşlar. Çünkü dağıtılmasını kendilerinden ben de rica etmiştim'' karşılığını verdi.

Hükümet Programını devamlılık esasıyla 18 Kasım 2002'den bugüne ulaşan bir silsile etrafında kaleme aldıklarını anlatan Erdoğan, 4. AK Parti Hükümeti'nin önceki 3 dönemde başlattığı çalışmaları devamlılık esasıyla geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Erdoğan, 2015 yılına kadar olan 4 yıllık dönemde bir yandan başlattıkları çalışmaları tamamlayacaklarını, diğer yandan da yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, ''Bu hükümet programında 'yaptık, yapıyoruz, yapacağız' diyoruz, yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı olarak sizlere ve kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz'' dedi.

Önceki Hükümet programlarının ülkenin yıllardır bekleyen sorunlarına gerçekçi çözümler içerdiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı çalkantılı dönemlere rağmen bu çözümlerin büyük bölümünü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diklenmeden dik durduk. Omuzlarımıza yüklenen emanete sahip çıktık. Milletimizin ekmeğinden de özgürlüğünden de taviz vermedik. Demokratik siyaset kurumunu bir bütün olarak zayıflatmaya yönelik her türlü tahrik ve tertibi büyük bir sağduyuyla aştık. Bundan sonra da milli iradenin önüne çıkarılan her engeli, kararlı ve cesur bir duruşla, milletimizin desteğiyle aşma noktasında hiçbir tereddüt taşımıyoruz. Değişimden yana bir hükümet olarak demokrasi ve hukukta, ekonomide, sosyal alanda, dış politikada ezberleri bozduk. 9 yılın ardından şunu büyük memnuniyetle ülkem ve milletim adına çok büyük bir gururla ifade etmek istiyorum; Bugün artık Türkiye'de siyasetin alanı daha geniş, ekonomi daha büyük, sosyal bünye daha güçlüdür. Ülkemizin itibarı bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek bir konuma ulaşmıştır. Sorunlardan kaçmadık, yapay gündemlere takılıp kalmadık. Sorunlardan değil, sorunların çözümünden beslenen ve büyüyen bir iktidar olduk.''-74 MİLYONUN HÜKÜMETİ-
Tüm bu reform ve dönüşüm sürecinde milletin ve milli iradenin tecelligahı olan Meclisin en büyük destekleri olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Önümüzdeki dönemde Meclisimiz içinde diyaloğa, uzlaşma arayışına ve işbirliğine önem vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Meclisin daha verimli çalışması için Hükümet ve AK Parti Grubu olarak ellerinden gelen tüm katkıyı vereceklerini kaydeden Erdoğan, ''Bir kez daha hatırlatmak isterim ki nasıl ki bu Meclis Türkiye'nin 74 milyonun Meclisi ise 4. AK Parti Hükümeti de 74 milyonun hükümetidir. 81 vilayetin 78'inden milletvekili çıkarmış, 7 coğrafi bölgede birinci olmuş bir parti olarak milletimizi topyekün kucaklayacak, ayrımcılıktan büyük bir hassasiyetle kaçınacağız. Tek bir kişi dahi olsa her vatandaşımızın diline, inancına, kültürüne, değerlerine, yaşam tarzına, tüm farklılıklarına saygı göstermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

12 Haziran seçimlerinde hesap verdikleri halkın yapılanları takdir ettiğini gösteriği gibi gelecekte yürümeleri gereken yol haritasını da hür iradesiyle tayin ettiğini belirten Erdoğan, ''Halkımız istikrar içinde yenilenmeye verdiği desteği açıkça ortaya koydu. Hepimize düşen görev, işte bu çatı altında milletimizin kutlu çağrısına cevap vermektir. Biz de hükümet olarak programımızı milletimizin sandıkta verdiği mesajı en iyi şekilde okuyarak hazırladık. İnanıyorum ki sizlerin onayıyla bu program, yeni Türkiye'nin inşasına giden kapıyı sonuna kadar açacaktır. Bu program 21. yüzyılın yükselen ülkesi olarak bölgemizde ve dünyada hak ettiğimiz konumu daha da pekiştirecektir'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kardeşliği daha da pekiştirecek reformlara kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, TBMM'de 61. hükümetin programını sunuşunda, bütün etnik gruplara, müslim veya gayrimüslim, Sünni-Alevi, başörtülü-başı açık, yoksul-zengin, kadın-erkek, engelli,-engelsiz her görüşten vatandaşa aynı nazarla baktıklarını, her bireyin temel hak ve özgürlüğünü en ileri düzeyde hayata geçireceği bir ortamı hedeflediklerini ifade etti.

Uzun yıllardır yürekleri yakan sorunların tam anlamıyla çözüme kavuşacağı yegane çatının Meclis olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Hükümet ve AK Parti grubu olarak tüm bu meselelere yönelik Meclisimizde oluşacak diyalog ve uzlaşma sürecine en güçlü şekilde destek olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ülkemizin geleceğini her türlü kısa vadeli menfaatin önünde tutarak, tüm bu alanlarda yapılması gerekenleri hep birlikte hayata geçirmek zorundayız'' diye konuştu.

Milli birliği ve gücü pekiştirecek çabaların, vatandaşın huzur ve refahına katkıda bulunacağı gibi Türkiye'nin uluslararası arenada çok daha etkili bir güç haline dönüşmesini hızlandıracağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

''Kürt meselesinin çözümü için önceki dönemlerimizde ileri adımlar attık. Olağanüstü halin kaldırılmasından, Kürtçenin serbestçe kullanımına ve öğrenimine, ekonomik kalkınmadan sosyal ve kültürel alandaki reformlara kadar çok geniş bir alanda tarihi reformlar gerçekleştirdik. Kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu reformlara kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Biz aynı tarihi, acıyı, sevinci paylaşan bir milletin çocuklarıyız. Bu nedenle, bu topraklarda ayrılıkçılığın tarihsel, sosyolojik ve kültürel hiçbir temeli, zemini yoktur. Bizim çözüm politikamızın temelinde insan vardır. Bu nedenle, cesaretle attığımız demokratikleşme adımları ülkenin bir bölgesine ya da bir toplumun bir kesimine değil tamamına yöneliktir. Şiarımız, herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla hak ve daha fazla özgürlüktür. Bu yüzden diyoruz ki biz hep birlikte Türkiyeyiz.''-ADALET SİSTEMİNDEKİ YENİLİKLER-Başbakan Erdoğan, hukuk sisteminde yer alan, güncelliğini kaybeden, evrensel ilkelerden kopuk ve toplumun taleplerini karşılamaktan uzak kalmış başta Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu olmak üzere temel kanunların Meclisin iradesiyle yenilendiğini söyledi.

Uzun yargılama sürelerinin kısaltılması amacıyla yüksek mahkemelerin kapasitelerinin artırıldığını hatırlatan Erdoğan, bilişim teknolojisinin yargının hizmetine sokulduğunu, Yargı Ağı Projesi ile adliye, nüfus, tapu, polis ve seçim kurulları gibi birçok kurumun elektronik ağlarla birbirine bağlandığını anlattı.

Modern adalet sarayları inşa edilerek, adliyelerin bodrum katlarından kurtarıldığını belirten Erdoğan, ''İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılanın 5 katı kadar adalet hizmet binası yaptık. Önümüzdeki dönemde güven veren bir adalet sistemine ulaşmak temel hedefimiz olacaktır. Bu süreçte, hazırlamış olduğumuz Yargı Reformu Stratejisi'ni bütün boyutlarıyla hayata geçireceğiz. 'Gecikmiş adalet, adalet değildir' anlayışıyla yargı süreçlerini daha hızlandıracağız'' şeklinde konuştu.

Hükümetleri döneminde kurulan ancak faaliyete geçirilemeyen istinaf mahkemelerinin sayılarının 9'dan 15'e çıkarıldığını ve başsavcılarının atandığını anımsatan Erdoğan, bu mahkemelerin en kısa sürede faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Adli Tıp Kurumu'nun kapasitesini daha da artırarak kurumun hizmetlerinin hızlandırılacağını ve ülke genelinde yaygınlaştırılacağını anlatan Erdoğan, hakim-savcı sayılarında yaşanan artışa dikkati çekti. Erdoğan, ''Halen ülkemizde her yüz bin kişiye düşün hakim sayısı 10'dur. Bu rakamı önümüzdeki dönemlerde AB ortalaması olan 20 seviyelerine yaklaştırmayı hedefliyoruz'' dedi.-GÜVENLİĞE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR-Sunuşunda, güvenliğe ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Başbakan Erdoğan, AK Parti iktidarı olarak ortaya koydukları güvenlik politikalarıyla yerleşik güvenlik anlayışında köklü bir paradigma değişikliği gerçekleştirdiklerini ifade etti. ''Özgürlük için güvenlik'' yaklaşımını temel politika olarak benimseyerek uygulamaya koyduklarını belirten Erdoğan, ''Güvenlik uygulamalarında ve güvenlik personelinin eğitiminde hukuk devletini ve insan haklarını esas alan önemli gelişmeler kaydettik'' dedi.

Toplum destekli polislik uygulamasıyla, polisin vatandaşlarla daha yakın ilişki içinde olmasının polise duyulan güveni artırdığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

''Polis-halk yardımlaşması, suç oranlarının düşmesinde büyük katkı sağlamıştır. 2007 yılında başlatılan, 'güvenli okul-güvenli eğitim' projesi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İlk ve orta öğretim kurumlarımızda gençlerimizin suç ve suç ortamlarından korunması ve okul çevrelerinin temizlenmesi yönünde en güvenli dönemi yaşıyoruz.

Geliştirilen ileri teknoloji ve uzmanlık sayesinde, işlenen suçları ve olayları aydınlatmada en başarılı ülkelerden biri haline geldik. Geçmişte 'faili meçhul' konusunda suçlanan ülkelerden biri olan Türkiye, iktidarımız döneminde eleştirilen değil övülen bir sicile kavuşmuştur.

AK Parti iktidarı, güvenlik alanında organize suç örgütleriyle, çetelerle illegal yapılarla etkin bir mücadele yürütmüştür. Ülkemizde geçmişte görülen mafya ve çete örgütlenmeleri önemli ölçüde çökertildi. Suç oranlarının düşmesinde organize suç örgütlerinin çökertilmesinin büyük payı vardır.

Hükümetimizin esas aldığı, ''işkenceye sıfır tolerans'' ilkesi kararlılıkla uygulanmaktadır. Artık Türkiye işkence ile anılan bir ülke olmaktan çıkmıştır.''

Başbakan Erdoğan, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi dikkate alarak, insan haklarını ve evrensel değerleri esas alan bir asayiş ve güvenlik ortamının sağlanmasının temel amaçları olduğunu vurguladı.

''Özellikle mafya, çeteler ve organize suç örgütleriyle başarılı mücadelemiz sürecek'' diyen Erdoğan, vatandaşlar için baskı ve tehdit oluşturabilecek bütün yapıların üzerine kararlı bir şekilde gidileceğini ifade etti.

Bugüne kadar idarede merkeziyetçi, içe kapanık, kırtasiyeciliği azaltan mevzuat sadeleştirmeleri yaptıklarını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımına önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, ''Yenilediğimiz Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile şeffaflığı artırdık. Bilgi edinme hakkı getirerek yönetimin tasarrufları üzerinde vatandaşımızın denetimini artırdık. 2003 yılından bugüne kadar Türkiye İstatistik Kurumuna düzenli bir şekilde, 'yaşam memnuniyeti' araştırması yaptırdık. Vatandaş ve sonuç odaklı yönetim anlayışımız önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecektir'' diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu dönemde milletin TBMM'den en önemli beklentisinin ''yeni bir anayasa yapılması'' olduğunu belirterek, ''Yeni Anayasanın bireyi ve onun haklarını esas alan; milli birliğimizi ve ortak değerlerimizi koruyan; toplumsal çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul eden; tek sesliği değil çoğulculuğu öne çıkaran ve demokratik hukuk devletinin tüm unsurlarını içeren bir metin olmasını savunuyoruz'' dedi.

TBMM'de 61. hükümetin programını okuyan Başbakan Erdoğan, gelecek dönemde de sürdürülecek reformların, ekonomik gelişme ve aktif dış politikanın, AB ile Türkiye ilişkilerini olması gereken noktaya taşıyacağını ifade etti.

''Zaman, ülkemizin lehine işleyecektir'' diyen Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecine verilen önemin bir gereği olarak ''AB Bakanlığı''nın kurulduğunu ifade etti.

Bu yeni kurumsal yapı içerisinde Meclisin de katkılarıyla reformların sürdürüleceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''AK Parti hükümetleri olarak politikalarımızı bir bütünlük içerisinde şekillendirdik. Ekonomik istikrarı demokratik gelişmelerden ayrı düşünmedik. Gerçekçi sosyal politikaları ekonomik ve demokratik gelişmelerle bağlantılı gördük. Bu alanlarda aldığımız mesafelerin ülkemizin dış politikası ve dünyadaki konumuyla etkileşimini büyük bir hassasiyetle gözettik.

Demokrasi açığının insanımıza ve ülkemize ödettiği ağır bedellerin farkında olarak, siyaset kurumunun itibar kazanması ve demokrasimizin ayıplarından arındırılması temel önceliğimiz oldu. Sonuncusu 12 Eylül 2010 Anayasa halkoylamasıyla olmak üzere pek çok reformu cesaretle hayata geçirdik. Ülkemizi yasaklardan, olağanüstü hallerden uzaklaştırdık. Vesayetçi anlayışların sultasına karşı milli iradeyi güçlendirdik.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi, eksik demokrasiden ileri demokrasiye geçişin tam olarak sağlanması üçüncü dönemde de temel hedefimizdir. Bu dönemde milletimizin TBMM'den en önemli beklentisi yeni bir Anayasa yapılmasıdır. Hükümet ve AK Parti Grubu olarak bu konunda tam bir kararlılık içerisindeyiz. AK Parti olarak yeni Anayasanın mümkün olan en geniş katılımla hazırlanmasını, tüm toplumsal kesimlerin taleplerini yansıtan tam bir toplum sözleşmesi olmasını arzuluyoruz. Milletimiz ve Meclisimiz bunu yapacak olgunluğa ve birikime sahiptir.

Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafe ve artan beklentiler yeni anayasayı ertelenemez hale getirmiştir. Toplumun yaklaşık 30 yıl önce bir müdahale ürünü olarak kendisine dayatılan bu Anayasayı hak etmediği açıktır.

Seçim kampanyası sürecinde hemen tüm partiler yeni Anayasa taahhüdü ile milletimizin karşısına çıkmışlardır. Bu taahhüdün gereğini yapma noktasında toplumun Meclis çalışmalarını ve tüm siyasi aktörlerin gayretlerin yakından izlediğini biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönem yeni Anayasa dönemi olacaktır. Cumhuriyetimizi kuran, en zor şartlarda milli mücadelemize önderlik yapan TBMM, yeni Anayasayı yapacak tam yetkiye, güce ve iradeye sahiptir.

24. dönem Meclis yapımız yeni Anayasanın en geniş temsil ve uzlaşma ile yapılması için büyük bir fırsat sunuyor. Meclisimizin yapacağı bu hayati çalışmalara en üst düzeyde destek olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette yeni Anayasanın nasıl olacağına milletimiz karar verecektir. Biz bu Anayasanın dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, baskıcı değil özgürleştirici bir Anayasa olması gerektiğine inanıyoruz. Yeni Anayasanın bireyi ve onun haklarını esas alan; milli birliğimizi ve ortak değerlerimizi koruyan; toplumsal çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul eden; tek sesliği değil çoğulculuğu öne çıkaran ve demokratik hukuk devletinin tüm unsurlarını içeren bir metin olmasını savunuyoruz. Ayrıca Anayasanın temel haklar kısmı düzenlenirken BM İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi taraf olduğumuz uluslararası insan hakları belgeleri de esas alınmalıdır.''-İLERİ DEMOKRASİ-Bu dönemdeki demokratikleşme hedefinin ''ileri demokrasi'' olarak belirlendiğini belirten Başbakan Erdoğan, ''Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne doğru ilerlerken hedefimiz, demokratikleşme alanında örnek ülkelerden birisi haline gelmiş ve müzmin toplumsal sorunları asgariye indirmiş bir Türkiye'yi tesis etmektir'' dedi.

AK Parti olarak kuruldukları günden beri toplumsal sorunların ''daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük'' ile çözüleceğine inandıklarını belirten Erdoğan, ''Kronikleşmiş toplumsal sorunları örtünün altına iten, görmezden gelen politikaları asla benimsemedik ve benimsemeyeceğiz'' diye konuştu.

Türkiye'nin çözümü sürekli ertelenen ve ertelendikçe daha da karmaşık hale gelen köklü sorunlarıyla cesaretle yüzleştiklerini belirten Erdoğan, ''Daha önceleri hayal dahi edilemeyen adımları attık'' dedi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yıllardan beri demokrasi eksikliği ile büyüyen, dil, din, mezhep, etnik köken gibi konularda çok boyutlu ve kalıcı çözüm arayışlarımız önümüzdeki dönemde de sürecektir. Türkiye küresel sistemin geleceğinde etkili olacak karar mekanizmalarında yer alırken ve 2023 yılında ilk 10 ekonomiden biri olmayı hedeflerken, iç bünyesini de sağlamlaştırmak zorundadır. AK Parti olarak bizim kararımız nettir. Hepimize kaybettiren ve büyük Türkiye'nin önündeki en ciddi engel olarak duran sorunların çözümünü attığımız ilave adımlarla tahkim ederek sonuca ulaşmaya kararlıyız. Bu konuda bugüne kadar çok şeyler yaptık. Denizi geçtik derede boğulmayacağız. Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi daha köklü bir şekilde yerleştirmek ve kardeşliğimizi yüceltmek için Mili Birlik ve Kardeşlik Projemizin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bizler ortak bir tarihi ve medeniyeti paylaşan, ortak geleceğimizi birlikte inşa eden tek bir milletiz. Geçmişte tüm insanlığa örnek olacak birlikte yaşama tecrübesi göstermiş bir ecdadın mirasçılarıyız. Ortak değerlerimizi hiç bir şekilde gözardı etmeden, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve çatışma konusu olmaktan çıkarmak hepimizin müşterek sorumluluğu. Her kimliğin kendisini rahatça ifade edebildiği ve geliştirdiği bir ortamda, ayrıştırıcı kimlik siyaseti yapmadan, kimliklere saygı duyan birlikteliği esas alıyoruz. İktidarlarımız döneminde ret ve inkar politikalarını sona erdirdik. Asimilasyon politikalarını tamamen bitirme yönünde adımlar attık. Bunları devam ettirmeye kararlıyız. Hiçbir insanımızın kendisini dışlanmış veya ikinci sınıf hissetmediği, kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştiriyoruz. Toplumsal kesimlerin tümünün katılımıyla yürüyen tartışmalar, akademik incelemeler, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının önerileri, yaşanan sorunlara çok daha derinlemesine yaklaşma imkanı sağlıyor. Yeni Anayasa başta olmak üzere, Meclisimizin milli iradeyi esas alan çalışmaları ile bu birikim, somut gelişmeler ile meyvelerini verecektir.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''oluşturulan güven ve istikrar ortamı sonucunda, ekonominin dış kaynak ihtiyacından fazla sermaye girişi yaşandığını belirterek, ''Bu sayede Merkez Bankası brüt Döviz rezervi, 30 haziran 2011 itibariyle altın dahil 99,5 milyar dolara yükselmiştir'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda 61. Hükümet programını sunan Erdoğan, 9 yıllık kazanımlardan sonra 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediklerini belirterek, 2023 yılı hedeflerine ulaşma noktasında gelecek 4 yılda, mali disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam esaslı yüksek ve sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığa devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, sermaye hareketleri ve ticaretin serbest olmasını savunmaya devam edeceklerini, kapalı kur rejimini sürdüreceklerini söyledi.

Yoksulluk ve fakirlikle mücadele uyguladıkları, güçlü sosyal politikalarla başlattıkları sosyal restorasyon sürecine devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, ''Hükümet olarak makro parasal dengeleri gözününde bulundururken, vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını da dikkate alan uygulamaları sürdüreceğiz'' dedi.

Erdoğan, makro-ekonomide sağladıkları önemli başarıların da katkısıyla eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının toplamından oluşan sosyal harcamalarda ciddi artışlar sağladıklarını belirtti.-''KAMU YATIRIMLARINI 4,2 YILDA BİTİRİR HALE GELDİK''-2002 yılı sonunda kamu yatırımlarına önemli kaynaklar ayırarak önceki dönemlerde başlanılıp bitirilmeyen yatırımları tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bu çerçevede, 2002'de ortalama 9 yılda bitirilen kamu yatırımlarını 20011'de 4,2 yılda bitirir hale geldik. Böylece yatırımların, ekonominin ve vatandaşımızın hizmetine daha hızlı ve daha az maliyetle sunulmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde kamu harcamalarında kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik vereceğiz.

Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek para politikamızın temel amacıdır. Bununla birlikte para politikamız, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecektir. Tek haleni rakamlara inmiş olan enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz, enflasyon hedeflemesi para politikası olmaya devam edecektir.

Hükümetimiz ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri 3 yıllık vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasını sürdüreceğiz. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecektir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesini hayata geçiriyoruz. Burada vizyonumuzu, İstanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel bir finans merkezi olması şeklinde belirledik. Bu amaca yönelik olarak ilan ettiğimiz strateji ve eylem planını titizlikle uyguluyoruz. Bu faaliyetlerimizle İstanbul'un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer almasını hedefliyoruz. Ekonomik ve siyasi alanda oluşturulan güven ve istikrar ortamı sonucunda, ekonominin dış kaynak ihtiyacından fazla sermaye girişi yaşanmıştır. Bu sayede Merkez Bankası brüt döviz rezervi, 2002 yılı Kasım ayında 27 milyar dolar seviyesinden 30 haziran 2011 itibariyle altın dahil 99,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.''-''İHRACAT 130 MİLYAR DOLARI AŞACAK''-Başbakan Erdoğan, 2002 yılı sonunda 36 milyar dolar ihracat hacminin, küresel krizin ve son bölgesel gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen 2011 yılında 130 milyar doları aşacağını söyledi.

Türkiye'nin hızlı büyüme dönemlerinde yaşadığı yüksek cari açığın altında bazı yapısal nedenler bulunduğunu belirten Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığın yüzde 74'ler seviyesinde olduğu Türkiye'de petrol ve doğalgazın neredeyse tümünün, kömürün ise 5'te 1'inin ithal edildiğini, bu nedenle uluslararası enerji fiyat hareketlerinin Türkiye'nin cari açığını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Başbakan Erdoğan, cari açığın GSYH'ye oranı 2008'de yüzde 5,7 iken, 2010'da yüzde 6,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, ''Enerji fiyat etkisinden arındırıldığında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 1,8'e ve yüzde 4'e geriliyor'' dedi. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artıracaklarını belirten Erdoğan, bu amaçla nükleer santrallere yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Gelecek dönemde başta makine ve otomotiv olmak üzere, demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddelerin, ihracat stratejisinin lokomotif sektörleri olmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bununla birlikte yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarının imalatı konularında teşvik sistemini güçlendirerek yurt için üretim kapasitesini artıracağız. Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün ve ülkemizin dünya ölçeğinde pazar payının artırılması, dış ticaret dengesi ve cari dengenin makul seviyelerde tutulması amacıyla etkin dış ticaret politikaları uygulayacağız. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için eşgüdümü sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığının kurduk.

Üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ara malı ve yatırım mallarında yurt içi üretim kapasitesini artırıcı politikaları sürdüreceğiz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar. Bu Hükümet döneminde, 2015 yılı itibariyle ihracatımızı 200 milyar dolara ulaştırmış olacağız.

2012-2014 dönemini kapsayacak orta vadeli programımızı önümüzdeki aylarda açıklayacağız. Orta vadeli programı, mevcut küresel ekonomik gelişmeler ışığında, krizin etkilerinin özellikle gelişmiş ekonomilerde bir süre daha devam edeceğini dikkate alan ihtiyatlı bir yaklaşımla hazırlayacağız. Güven ortamının korunması ve büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bütçe dengelerinin kalıcı bir şekilde tesisi ve diğer tedbirlerle cari açığı sürdürülebilir seviyelere çekerek, bankalarımızın ve özel sektörümüzün güçlü bir sermaye yapısıyla çalışmasını sağlayacağız. Özel sektörün ve hane halkının borçlanmalarında, daha makul miktarları, uzun vadeleri ve para birimi olarak Türk lirasını tercih etmelerini teşvik edeceğiz.''-''TURİST SAYISI 13,3 MİLYON KİŞİDEN 29 MİLYON KİŞİYE''-Başbakan Erdoğan, 2002'de Türkiye'ye 13,3 milyon turist geldiğini, turizm gelirlerinin ise 12 milyar lira olduğunu ifade ederek, ''2010'da turist sayısı 29 milyon kişiye gelirler de 21 milyar dolara yükseldi. Bu ivmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz'' dedi.

Türkiye'nin Avrupa'da ve Ortadoğu'da termal turizm ve sağlık turizmi konusunda önemli bir merkez olması yolunda çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, termal turizm, hidroterapi, kış sporları ve yayla turizmi merkezlerinin altyapılarının yollarını hızla tamamlayacaklarını kaydetti.

Erdoğan, gümrük hizmetlerinin süratli, etkin, kaliteli ve standartlara uygun biçimde yürütülmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığını kurduklarını anımsattı. Bu bakanlığa iç piyasaların takibi ile ilgili ilave görevler de verdiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması ile kaçakçılığın önlenmesi konusunda altyapı başta olmak üzere gerekli çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan, bu çerçevede bütün gümrük işlemlerini kağıtsız ve insansız bir ortamda uygulanır hale getirecek ve gümrük işlemlerinde tek pencere uygulamasına geçeceklerini söyledi.BU HABERE YORUM YAZ
 
08 Temmuz 2011 Cuma, 17:00 Misafir elektirikli arabayı teşvik edelim petrol karteli nekadar önlemek istese buna engel olunmalı nüklier enerji dönüş saglanmalı toplumu bilinçsiz borçlandırılmamalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 86.072 1,74
USD/TRY 6,0802 -0,31
EUR/TRY 6,8436 -0,14
EUR/USD 1,1210 0,24
FAİZ 25,74 -0,69
ALTIN/ONS 1.284,93 0,12
BRENT 68,69 1,37
© haberturk.com
Yukarı