Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın işçilerin yoğun olarak çalıştığı hazır giyim sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işverenlerin kapısını çalacak.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, yıl sonuna kadar Ankara, İzmir, Bursa Grup Başkanlıkları aracılığıyla bu iller başta olmak üzere çevre illerde, Hazır Giyim Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi uygulayacak.

Teftiş için hazır giyim sektörünün seçilmesinde, sektörün çalışma koşulları açısından sorunlu olması ve gelen şikayetlerin fazlalığı etkili oldu.

Hazır giyim sektöründe yapılacak teftişlerde, sektördeki risklerden en fazla etkilenen çalışan grubu olan kadınlara odaklanılacak.

Sektöre yönelik ön değerlendirmelere göre, hazır giyimde emek yoğun imalat yapılıyor. Niteliksiz işçilere iş olanağı sağlayan sektör, kadın iş gücünün en fazla (sektörde çalışan sigortalıların yüzde 37'si kadın) çalıştığı alan durumunda.

Sektörde, değişen talepler doğrultusunda esnek üretim tarzı uygulanıyor ve bu durum çalışma koşullarını etkiliyor.

Kayıt dışılığın çok yaygın olduğu sektörde, gerçek çalışan işçi sayısının 3 milyon olduğundan söz ediliyor.

Küresel rekabetin baskısı altındaki sektörde, düşük maliyet, yüksek kalite ve verimlilik sağlamaya yönelik çaba harcanıyor.

Türkiye'de hazır giyim sektörü ekonomik krizlerden önemli ölçüde etkileniyor.-ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPILIYOR-

Ön değerlendirmeye göre, sektörde çalışma mevzuatı açısından bulunan sorunlar ise şöyle:

-Uzun çalışma sürelerinin uygulanması, ara dinlenmeleri, gece çalışmaları, vardiyalı çalışmalarda mevzuata tam uyulmaması

-Hafta tatili, genel tatil, yıllık izin haklarının mevzuata uygun olarak kullandırılmaması

-Asgari ücretin altında ödeme yapılması, ücretlerin geç ödenmesi, fazla çalışma ücretlerinin, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi

-Kadın işçilere yönelik özel düzenlemelerin uygulanmasında, periyodik kontrollere olanak tanınmaması, doğum izni, süt izni verilmemesi, emzirme odası, çocuk bakım yurdu sağlanmaması

-Eşit işlem yapma yükümlülüğüne karşın cinsiyet ayrımcılığı, ücrette adaletsizlik, kadınlara daha düşük ücret verilmesi

-Kayıt dışı istihdam.-TÜRKİYE'DE İLK KAPSAMLI MOBBİNG DENETİMİ-

Hazır giyim sektöründe yapılacak teftiş, kadınlara yönelik özel bir proje olmasının yanı sıra, mobbing (psikolojik yıldırma) açısında da bir ilk olacak.

Teftişlerde, iş yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesine İlişkin 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından, Türkiye'de ilk kez kapsamlı bir mobbing denetimi gerçekleştirilecek.

Teftişten çıkacak sonuçlar, Türkiye'de yeni yeni gündeme gelen mobbing konusunda bundan sonra atılacak adımlar için ışık tutacak.

Teftişler iki aşamalı yapılacak. İlk aşamada, iş yerinde var olan sorunlar tespit edilecek, çözüm yolları işbirliği ile ortaya konulacak, aksaklıkların giderilmesi için işverene süre verilecek. İkinci aşamada ise iş yerinde ilk teftişte tespit edilen eksikliklerin giderilmediği kontrol edilecek.

Hazır giyim sektörüne yönelik olarak projelendirilen teftişin hedefleri ise şöyle belirlendi:

-İş yerlerinde mevcut çalışma sürelerinin tespit edilerek, fazla çalışmaların yasal sınırlarda uygulanmasının sağlanması

-Dinlenme haklarının tam olarak uygulanmasının sağlanması

-Asgari ücretin altındaki ücret uygulamasına son verilmesinin, ücretin zamanında ödenmesinin, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ücretlerinin ödenmesinin sağlanması

-Kayıt dışılığın önlenmesi

-Bu konularda hak kayıplarının önlenmesi

-Tarafların bilgilendirilmesi

-Kadın işçilere yönelik özel düzenlemelerin hayata geçirilmesinin sağlanması

-Eşit işlem yapma yükümlülüğü yönünden tespit, değerlendirme, bilgilendirme yapılması ve aykırı durumların engellenmesi

-Mobbing uygulamaları yönünden tespit, değerlendirme ve bilgilendirme yapılması.