Advertisement

Hazine Müsteşarlığının verilerine göre, Mayıs ayında merkezi yönetim brüt borç stoku 492,2 milyar lira, Nisan ayında 487 milyar lira, Mart ayında 486 milyar lira düzeyindeydi.

Haziran sonu itibariyle 495,9 milyar liraya ulaşan merkezi yönetim brüt borç stokunun 357,9 milyar lirasını Türk Lirası cinsi, 138 milyar lirasını da Döviz cinsi borçlar oluşturdu.

Merkezi yönetim brüt borç stokunun 362,7 milyar lirasını iç borç, 133,1 milyar lirasını da dış borç stokundan oluşuyor.

İç borç stoku kapsamında, 305,6 milyar lira piyasaya, 57,1 milyar lira da kamu kesimine borç yer aldı.