Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi, temmuz ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 114,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasının temmuz ayına ilişkin ''Reel Kesim Güveni Endeksi'' sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde sırasıyla gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stok miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve bu miktara ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda 0,5 puanlık düşüşle, 114,6'den 114,1'e gerilerken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 108,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla Haziran 2011 ve Temmuz 2011 değerleri şöyle:REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 2011 HAZİRAN 2011 TEMMUZ

-------------------------- -------------- --------------

Reel Kesim Güven Endeksi 114,6 114,1

Toplam sipariş miktarı 92,8 93,7

Mamul mal stok miktarı(mevcut durum)(*) 92,7 96,3

Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 131,0 127,2

Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 112,3 116,4

Toplam sipariş miktarı (son 3 ay) 130,3 133,1

İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) 124,9 115,6

Sabit sermaye yatırım harcaması 124,0 127,9

Genel gidişat 108,8 102,9(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanıyor.

Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.