Advertisement

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) CEO Anketi, ekonomiye ilişkin kısa dönemli beklentilerdeki bozulma nedeniyle, tüm beklenti alanları genelinde 3 ay sonrası için iyileşme öngörülmediğine ancak 12 ay sonrası dönem için önemli ölçüde iyileşme beklendiğine işaret ediyor.

TÜSİAD CEO Forumu çalışmalarının bir uzantısı olan ve yaklaşık 100 CEO'dan oluşan Forum üyelerinden alınan bilgilerle oluşturulan TÜSİAD CEO Anketi'nin, 2011 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin Haziran 2011 sonuçları açıklandı.

Buna göre, CEO'ların büyük çoğunluğu kısa vadede ekonomik koşullarda belirgin bir değişiklik beklemezken, 3 ay sonrası görünüme ilişkin beklentiler, Türkiye ve dünya ekonomisinde ekonomik koşullar ile Türkiye'de istihdam ve yatırım yaratma eğilimlerinin mevcut döneme göre değişmeyeceğini gösteriyor.

Daha uzun dönemde ise Türkiye ekonomisinin genel durumunda, istihdam yaratma eğiliminde, yeni yatırım yapma eğiliminde ve diğerlerine görece daha düşük oranda olmakla birlikte küresel ekonomik koşullarda iyileşme bekleniyor.

Katılımcıların yüzde 68'i, 3 ay sonrası için Türkiye ekonomisinin görünümünde ciddi bir değişiklik beklemezken, yüzde 11'i daha olumlu, yüzde 21'i ise daha olumsuz bir görünüm öngörüsünde bulundu. Uzun dönemde Türkiye ekonomisinin daha olumlu bir performans sergileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 42 ile yüzde 37'lik ''aynı kalacak'' diyen kesim de dikkate alındığında, olumlu bir görünüme işaret ediyor.

CEO'ların yüzde 63'ü küresel ekonomik görünümün 3 ay sonra değişmeyeceğini belirtirken, hiçbir katılımcı üç ay içerisinde küresel ekonomide olumlu gelişme beklentisi ifade etmedi, yüzde 37'lik bir kesim ise dünya ekonomisinin önümüzdeki 3 ayda daha kötüye gideceği tahmininde bulundu.

Katılımcıların yüzde 32'lik bir kısmı 12 ay sonra dünya ekonomisinin daha olumlu bir performans sergileyeceğini kaydetti. Küresel ekonomik koşulların, 12 ay sonra mevcut durumunu koruyacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 47 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 53, 12 AY SONRA KURUMLARINDA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLİYOR

TÜSİAD CEO Anketine göre, CEO'ların 3 ay sonrasına ilişkin istihdam yaratma eğilimleri sabit görünürken, 12 ay sonrasında daha olumlu bir tablo ortaya çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 74'ü 3 ay sonraki döneme ilişkin, kurumlarındaki istihdam düzeyinde değişiklik beklemediklerini ifade ederken; yüzde 53'ü 12 ay sonra kurumlarında istihdam artışına ilişkin beklentilerinin olumlu yönde olduğunu belirtti. 12 ay sonra istihdam yaratma eğilimlerinde değişiklik beklemediklerini ifade eden katılımcıların oranı ise yüzde 42 oldu.

YÜZDE 47, 12 AY SONRA YATIRIM YAPMA EĞİLİMİNDE DAHA OLUMLU

Anket sonuçları, katılımcıların yüzde 63'ünün kurumlarının 3 ay sonraki yeni yatırım yapma eğilimlerinde bir değişiklik öngörmediğini ortaya koydu. Buna karşılık yüzde 47'lik bir kesim, 12 ay sonra yatırım yapma eğilimlerinde daha olumlu bir görünüm olacağını ifade etti. 12 ay sonra yeni yatırım yapma eğilimlerinin sabit kalacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

CEO'lar, yatırım ortamı önündeki en önemli engelleri, hukuki altyapıdaki belirsizlikler, kayıt dışı ekonomi ve vergi politikası olarak tespit etti.

MAKRO BEKLENTİLER

2011 ve 2012 yılı sonunda temel makro değişkenlere ilişkin beklentilerinde ihtiyatlı oldukları gözlenen CEO'lar, 2011 yıl sonunda Türkiye ekonomisinin yüzde 6, 2012 yıl sonunda ise yüzde 5,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Anket sonuçlarına göre, 2011 ve 2012 yıl sonu enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 6,8 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda önemli bir hareketlilik beklemeyen CEO'lar, 2011 ve 2012 yıl sonu Dolar/TL kuru için sırasıyla 1,62 ve 1,69 lira seviyelerini öngördüler. Hazine bonosu gösterge bileşik faizi beklentisi ise hem 2011 hem de 2012 yıl sonu için yüzde 8,7 olarak tespit edildi.

CEO BEKLENTİ ENDEKSİ

Anket sonuçlarına dayalı olarak oluşturulan CEO Beklenti Endeksi, küresel ekonomiye ilişkin kısa dönemli beklentilerdeki bozulma nedeniyle, tüm beklenti alanları genelinde 3 ay sonrası için iyileşme öngörmemekle birlikte, 12 ay sonrası dönem için önemli ölçüde iyileşmeye işaret ediyor.

Endeks sonuçları dönemler itibarıyla incelendiğinde, 3 ay sonrasına ilişkin endeks değerinin, küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler nedeniyle, Haziran 2011'de 48 puana gerilediği ve genel anlamda bir olumsuzluk ifade ettiği gözlendi.

Haziran 2011 değerindeki bu gerileme, endeks seviyesinde düzenli gerilemenin ve küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle, CEO'ların kısa dönem beklentilerindeki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor. Uzun döneme, 12 ay sonrasına, ilişkin endeks değerindeki gerileme ise Haziran 2011'de yerini artışa bırakarak 63,8 puana yükseldi.