Advertisement

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının, Ticaret Sicil Harçları tahsilatı için İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Perpa, Kadıköy ve Giyimkent'teki bölge temsilciliklerinde açtığı vezneler çalışmaya başladı.

Odanın yazılı açıklamasına göre, 1 Şubat 2010'a kadar Ticaret Sicil Harçları, işlemlerin tek merkezden hızlı sonuçlanmasına olanak verecek şekilde başvurunun yapıldığı İTO bölge temsilciliklerinde Maliye Bakanlığının yetkilendirdiği oda personelince tahsil edilerek, aynı gün ilgili vergi dairesinin hesabına aktarılıyordu.

Söz konusu yetki 1 Şubat'ta kaldırılınca, İTO bölge temsilciliklerine yapılan başvurularda harç ödeyecekler, vergi tahsilatına yetkili bankalara yönlendirilmeye başlandı. Harcın bankaya ödenmesinin ardından makbuz ibrazı için tekrar İTO bölge temsilciliklerine başvuru şartı getirildi.

İTO'nun, üyelerinin bu konudaki sıkıntılarını ilettiği Gelir İdaresi Başkanlığı, 20 Haziran 2011'den itibaren yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada, İTO'nun üç bölge temsilciliğinde maliye veznesi açıldı. Vezneler ile tahsilat kısa sürede tamamlanıyor ve tek noktada gerçekleştiriliyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, önceden üyelerin Maliye Bakanlığına ödediği Ticaret Sicil Harçları için bankalarla oda arasında mesai kaybettiğine değinerek, ''Bu da haklı olarak şikayetlerine neden oluyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı ile bu konuyu birkaç kez görüştük ve hızlı bir çözüm olarak odamız temsilciliklerinde vergi dairesi personelinin görevlendirilmesine karar verildi'' değerlendirmesinde bulundu.