Advertisement

Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcılarından Adnan Ertürk atandı.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanları Kurulu, Teftiş Kurulu ve Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlıkları ile vergi denetmenlerinin tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan Vergi Denetim Kurulunda Başkanlığa Ertürk'ün getirilmesine ilişkin kararname, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışacak Kurulda, daha sonra Başkan Yardımcılıkları ve Grup Başkanlıklarına da atama yapılacak.

Bu arada bir başka atama kararı ile Vergi Denetim Kurulunda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Abdullah Karaboyacı, Muhammet Nasif Naziroğlu, Fırat Mumcu, Mehmet Fatih Gür, Eyyüp Sabrihan Alkan, Arif Bayram, Ali Ergül, Abdullah Keser, Ayhan Güneş, Serdar Gargı, Cihat Karatekin, Mustafa Deniz, Ali Avkan, Abdurrahman Fatih Türkkahraman ile Ömer İlalan'ın atanmaları da uygun görüldü.-VERGİDEN DENETİME-Bütün vergi denetimlerinin yanı sıra, vergiyle ilgili risk analiz çalışmalarını da yürütecek olan Vergi Denetim Kurulunun ilk başkanı Adnan Ertürk, 1968 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Ertürk, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu, daha sonra da ABD'de University Of Ilinois'te finans alanında yüksek lisans yaptı.

1991-1995 yıllarında maliye müfettiş yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına giren Ertürk, 1995 yılında maliye müfettişi, 2001 yılında ise maliye başmüfettişi oldu.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Adnan Ertürk, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra, Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. Ertürk, 2006 yılı başında Gelir İdaresinde Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanan Ertürk, 2009 yılında Gelir İdaresine bu defa Başkan Yardımcısı olarak döndü.

Gelir İdaresinde vergi mevzuatı ve uygulamaya dönük çalışmaları yürüten Ertürk, Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak bundan sonra vergi denetiminden sorumlu olacak.