Advertisement

(AA) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yaptıkları değişiklikle dağınık sanayi alanlarının 'Islah OSB' kimliği kazanacağını, bu alanların yeni yatırımlar çekmesinin ve daha fazla istihdam oluşturmasının mümkün olabileceğini açıkladı.

Bakan Ergün, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ''Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''le ilgili olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ergün, planlı sanayileşmenin bir aracı olarak ortaya çıkan, yer seçimi, kuruluş ve işleyişi ile sanayinin gelişimi için bir model olan organize sanayi bölgelerinin (OSB), hem sanayi sektörünün gelişimini sağladığını hem de planlı kentleşmeye katkıda bulunduğunu söyledi. ''Bir ülkede OSB'lerin genel vaziyeti, o ülkedeki yatırım ortamı hakkında önemli bir ipucudur'' diyen Bakan Ergün, bu nedenle son 8,5 yıl içinde, Bakanlık olarak en çok önem verdikleri konulardan birisinin de, OSB'leri nicelik ve nitelik olarak geliştirmek olduğunu belirtti.

Organize sanayi bölgelerinin içinde yer almayan, belediyeler ya da valilikler kontrolünde, mer;i plana göre yapılaşarak kendiliğinden oluşmuş sanayi alanlarının da bulunduğuna dikkati çeken Ergün, bu alanlarda yer alan tesislerin, ortak altyapı tesisleri kurma ve işletme gibi avantajlardan yoksun olduklarını kaydetti. Söz konusu tesislerin, çevresel etkilerinin kontrolü, yönetim birlikteliği, sektörel sorunların birlikte çözümü gibi konularda da dezavantajlı durumda olduklarını belirten Bakan Ergün, bu nedenle, bu sanayi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünün, ancak sınırlı bir seviyeye ulaşabildiğini söyledi.

Bakan Ergün, 12 Nisan 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklenen geçici madde ile bu sanayi alanlarının ISLAH OSB kimliği kazanması ve bütün bu sorunların çözümü için çok önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ergün, böylece bu alanların organize edilmesinin, çevresel etkilerinin disiplin altına alınmasının, çalışma ortamının daha sağlıklı bir hal kazanmasının sağlanacağını bildirdi. Ergün, ''Böylece hem bu alanlarda üretim yapan sanayicilerimiz, rekabet güçlerini artırabilecekler hem de bu alanların yeni yatırımlar çekmesi ve daha fazla istihdam oluşturması mümkün olabilecektir'' diye konuştu.

Yapılan kanuni düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel kişilerin 12 Nisan 2012 tarihine kadar başvurularını valiliklere yapmaları gerektiğini hatırlatan Ergün, şehirlerde kurulacak olan komisyonların, bu başvuruları değerlendireceğini, talep edilen alan, altyapı ve yönetim beraberliğinin sağlanabileceği bir bütünlüğe sahip olunması halinde, Islah OSB kimliğinin kazanılacağını bildirdi. Ergün, ıslah OSB'lerin, belirli bir takvim içinde ıslah şartlarını yerine getirmeleri durumunda OSB kimliklerini koruyacağını söyledi.

Bugün yayımlanan yönetmelikle ıslah OSB'ler için aranan başvurunun hangi koşullarda yapılacağı ve değerlendirme sürecinin esaslarına açıklık getirildiğini anlatan Ergün, şöyle konuştu:

''Islah organize sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgelerinin yararlandığı her türlü teşvik ve kolaylıktan yararlanabileceklerdir. Bugün yayımlanan yönetmelikle, dağınık sanayi alanları ıslah OSB kimliği kazanacak. Düzenleme ile bu alanların yeni yatırımlar çekmesi ve daha fazla istihdam oluşturması mümkün olabilecek. Hükümet olarak, iş dünyamızın engelleri aşmalarını sağlayacak, yollarını genişletecek ve yatırım ortamını iyileştirecek bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü 2023 hedeflerimize ulaşmak için, ülkemizin daha fazla ve daha nitelikli yatırımlara ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz.''