Advertisement

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), ''İtalya'nın muhtemelen temerrüte düşebileceğini, İspanya'nın ise güçbela bu durumdan kurtulabileceğini'' bildirdi.

CEBR Üst Yöneticisi Doug McWilliams yaptığı açıklamada, İtalya ve İspanya'daki durumun farklı dinamiklere sahip bulunduğunu anlamanın önemli olduğunu, borç yükü altındaki her iki ülke için ''iyi'' ve ''kötü'' senaryolar hazırladıklarını belirtti.

İtalya'nın, ekonomik büyümesinde mümkün görünmeyen büyük bir sıçrama olmazsa temerrüte düşmekten kaçınamayacağının ortaya çıktığını ifade eden McWilliams, ''İspanya'nın temerrütten kurtulabilme şansı bulunduğunu'' kaydetti.

McWilliams, yaptıkları hesaplamada İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 128'i olan toplam borç oranının, ülkenin borçlanma maliyetlerinin yüzde 6'nın üzerinde kalması ve büyümenin sıfıra yakın seyretmesi halinde GSYH'nin yüzde 150'sine çıkacağına işaret etti. McWilliams, borçlanma maliyetleri yüzde 4 bile olsa ekonomideki büyümenin çok zayıf olması nedeniyle toplam borcun GSYH'ye oranının 2018 yılında yüzde 123 seviyesinde bulunacağını bildirdi.

İtalya'nın sıkı bütçe idaresini başabilmesi ve 2014 yılına kadar bütçe açığı sorununun üstesinden gelmesi durumunda bile ekonominin büyümede önemli desteğe ihtiyacı olduğuna işaret edildi. İtalya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,1 oranında büyüdü.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ekonominin ve bankaların ''güçlü'' olduğunu söylemişti.

İspanya'da borcun GSYH'ye oranının düşük olması nedeniyle koşulların daha iyi olduğunu ifade eden McWilliams, ''kötü'' senaryoda bile Madrid yönetiminin toplam borcunun GSYH'ye oranının yüzde 75'i aşmayacağını belirtti.

McWilliams, ''İspanya'nın temerrütten ve borç yeniden yapılandırmadan kurtulabilme şansı bulunduğunu'' kaydetti.