Advertisement

Türkiye'de 2011 yılı Mayıs döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak, yüzde 9,4'e geriledi.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 11,6, kırsal yerlerde yüzde 5,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mayıs Dönemi Sonuçlarına (Nisan, Mayıs, Haziran 2011)'' göre, 2010 yılı Mayıs ayında 2 milyon 846 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 550 bin kişiye düştü. İstihdam da 23 milyon 55 binden, 24 milyon 445 bin kişiye çıktı.

Mayıs dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:                                                          2010/Mayıs        2011/Mayıs

                                                        -------------          -------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)            71.239                  72.218

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)      52.431                   53.439

İŞGÜCÜ (bin)                                        25.901                   26.995

İstihdam (bin)                                      23.055                   24.445

İşsiz (bin)                                              2.846                    2.550

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                49,4                      50,5
 
İstihdam Oranı (yüzde)                             44,0                      45,7

İşsizlik Oranı (yüzde)                                11,0                       9,4

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                 13,8                     12,0

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)             19,8                     17,5

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)              26.529                 26.444

Türkiye'de Mayıs döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak, yüzde 9,4'e geriledi.

Ülkede, işsiz sayısı 2 milyon 550 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 445 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mayıs Dönemi Sonuçlarına (Nisan, Mayıs, Haziran 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 979 bin kişilik artışla 72 milyon 218 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 1 milyon 8 bin kişi artarak, 53 milyon 439 bin kişiye ulaştı.

2011 yılının Mayıs döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık artışla yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 72, kadınlarda ise 1,4 puanlık artışla yüzde 29,8 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,1, kadınlar için yüzde 26,5 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda da yüzde 70,8 düzeyinde gerçekleşti.-İSTİHDAM, 1 MİLYON 390 BİN KİŞİ ARTTI-Mayıs döneminde, 24 milyon 445 bin kişi istihdam edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında, 1 milyon 390 bin kişilik artış gözlendi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 442 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 948 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında, istihdamın yüzde 25,7'si tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 47,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,6 puan arttı, buna karşılık hizmetler sektörünün payı 1,1 puan azaldı.-İSTİHDAMIN YÜZDE 70,5'İ ERKEK-Mayıs döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,5'ini erkek nüfus oluşturdu.

Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 60'ı lise altı eğitimliler, yüzde 61,5'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,9'u ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 59,4'ünün 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3,2'sinin ek bir işi bulunduğu, yüzde 2,9'unun mevcut işini değiştirmek veya ek çalışma için iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,7'si sürekli bir işte istihdam ediliyor.-KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 42,7 OLDU-Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre, 0,9 puanlık azalışla yüzde 42,7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,8'den yüzde 83,1'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 29,3'ten yüzde 28,7'ye düştü.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2011 yılı ikinci döneminde toplam kamu istihdamı da 3 milyon 65 bin kişi oldu.-GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK, YÜZDE 17,5'E GERİLEDİ-2011 Mayıs döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 296 bin kişi azalarak, 2 milyon 550 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı da 1,6 puanlık azalışla yüzde 9,4 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,8 puanlık gerilemeyle yüzde 11,6, kırsal yerlerde ise 1 puanlık düşüşle yüzde 5,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak, yüzde 17,5'e geriledi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,9'u, eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 88,7'sini (2 milyon 263 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edilenler oluşturdu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 27,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 18,8'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,8'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,9'unu ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 9,9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 12'sini ise diğer nedenler meydana getirdi.-373 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI-TÜİK araştırmasına göre, Mayıs 2011 döneminde 2 milyon 320 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,3'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,4'ü sanayi, yüzde 34,3'ü hizmetler, yüzde 26,3'ü inşaat sektöründe, yüzde 23,1'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 14,6'sını (373 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.-MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER-Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 13 bin kişilik azalma, işsiz sayısında ise 60 bin kişilik artış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek, yüzde 49,9 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı 0,1 puanlık azalmayla yüzde 44,8, işsizlik oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 10,3 oldu.-İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?-2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.-TABLO-TÜİK verilerine göre, 2007, 2008, 2009 ve 2010'da işsizlik oranları şöyle:AYLAR      2006   2007    2008    2009   2010     2011

-----         ------  ------    ------   ------   ------     ------

Ocak         12,1   11,3     11,6    15,5     14,5     11,9

Şubat         12,2  11,7     11,9     16,1    14,4     11,5

Mart           11,3  10,7     11,0     15,8     13,7    10,8

Nisan         10,3   10,1      9,9      14,9     12,0     9,9

Mayıs           9,2    9,2      9,2       13,6    11,0     9,4

Haziran         9,2    9,2     9,4       13,0    10,5

Temmuz       9,3    9,3      9,9       12,8    10,6

Ağustos        9,6     9,7    10,2       13,4    11,4

Eylül             9,5     9,9    10,7       13,4    11,3

Ekim             9,6   10,2    11,2       13,0    11,2

Kasım         10,0    10,5    12,6       13,1    11,0

Aralık          10,9    10,9    14,0       13,5    11,4

YILLIK         10,2    10,3    11,0       14,0    11,9