Advertisement

TÜİK'in verilerine göre enflasyon Ağustos ayında yüzde 0.73 hızlandı. Beklenti, tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde 0.31 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Üretici fiyatları enflasyonu ise Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1.76 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk sekiz ayında, TÜFE'de yüzde 3,75, ÜFE'de yüzde 8,05 oranında artış gerçekleşti.

Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,24, üretici fiyatlarında yüzde 9,76 düzeyinde oldu.

Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,65, ÜFE'de yüzde 11,00 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış, yüzde 4,55 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü.

Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,38, ev eşyası ile eğlence ve kültürde yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, konutta yüzde 0,54, eğitimde yüzde 0,31, sağlıkta yüzde 0,06, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış meydana geldi. Haberleşmede yüzde 0,09, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 4,35 düşüş gerçekleşti.

Yıllık bazda ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,38 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ulaştırmada (yüzde 12,08), ev eşyası (yüzde 8,13), lokanta ve oteller (yüzde 7,98), giyim ve ayakkabı (yüzde 7,42) artışın en yüksek olduğu diğer grupları oluşturdu.

2011 yılı Ağustos ayında endekste kapsanan 445 maddeden 90'ının ortalama fiyatlarında değişim olmadı. 245'inin ortalama fiyatlarında artış, 110'unun ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 2011 Ağustos'da aylık bazda yüzde 1,76 arttı. 8 aylık döneme ilişkin ÜFE artışı yüzde 8,05 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış gösteren ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9,76 yükseldi.

Tarım sektöründe endeks, aylık bazda yüzde 0,76 azaldı, sanayi sektöründe ise yüzde 2,24 artış yaşandı. Tarım sektöründe, 8 aylık ÜFE'de yüzde 3,03, yıllık bazda yüzde 2,34 gerileme gerçekleşirken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,96 artış oldu.

Sanayi sektörü endeksinde ise ÜFE artışı yüzde 2,24 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,91 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9,47 artış meydana geldi.

Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 4,68, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,24, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,99 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörlerin başında yüzde 7,01 ile metal cevheri geldi. Bunu sırasıyla, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (yüzde 6,46), elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı (yüzde 5,27), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri (yüzde 5,09), büro makineleri imalatı (yüzde 3,89), ana metal sanayii (yüzde 3,69), iletişim teçhizatı imalatı (yüzde 2,91), elektrikli makine ve cihazları imalatı (yüzde 2,84), kimyasal ürünlerin imalatı (yüzde 2,81), motorlu kara taşıtları imalatı (yüzde 2,61) izledi.

Endeksin gerilediği alt sektör ise yüzde 0,21 ile suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı oldu. En az artışın gerçekleştiği sektörleri ise yüzde 0,09 ile tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı, yüzde 0,27 ile tekstil ürünleri imalatı oluşturdu.

-ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ-

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ağustos'da aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,12, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,54, enerji hariç yüzde 0,62, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,67, fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,70, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,18, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,02 arttı.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 7,02, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 7,12, enerji hariç yüzde 6,11, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 6,71, fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 6,96, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 6,67, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 6,19 yükseldi.

Üretici Fiyatları Endeksi'ne (ÜFE) göre Ağustos ayında fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 0,76 geriledi, sanayi sektöründe ise 2,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, ağustos ayında ÜFE'de yüzde 11,00 olan yıllık artış tarım sektöründe yüzde 2,34 gerileme, sanayi sektöründe de yüzde 13,91 artış olarak gerçekleşti.

12 aylık ortalamalara göre, tarım sektöründeki ÜFE artışı yüzde 10,96, sanayi sektöründeki artış da yüzde 9,47 olarak belirlendi.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde ağustos ayında aylık bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 0,86'lık fiyat azalışı, balıkçılıkta ise yüzde 2,16'lık fiyat artışı meydana geldi. Yıllık bazda ise tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 1,92, balıkçılıkta yüzde 15,36'lık fiyat azalışı görüldü.

-SANAYİ SEKTÖRÜ-

Sanayi sektöründe ise ağustos ayında yüzde 2,24 olarak belirlenen fiyat artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,47'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 1,99, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 4,68, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,24 artış oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 15,86, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,81 oldu. Elektrik, gaz ve suda ise yıllık bazda yüzde 2,84 azalış meydana geldi.

İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 5,09 kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri, imalatında görüldü. Bu sektörü yüzde 3,89 ile büro makineleri imalatı, yüzde 3,69 ile ana metal sanayi, yüzde 2,91 ile iletişim teçhizatı imalatı izledi.

Yıllık bazda ise kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 53,13'lük fiyat artışı ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 36,37 ile ana metal sanayi, yüzde 23,55 ile tekstil ürünleri imalatı izledi.

Buna karşılık 1 yıllık dönemde tütün ürünleri imalatında fiyatlar yüzde 1,60, büro makineleri imalatında yüzde 0,79, diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 0,16 düştü.

-TÜKETİCİ FİYATLARI-

Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de Türkiye genelinde yüzde 0,73 aylık fiyat artışı kaydedilirken, ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 4,55 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü.

Fiyatlar, ağustos ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,38, ev eşyası ile eğlence ve kültürde yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, konutta yüzde 0,54, eğitimde yüzde 0,31, sağlıkta yüzde 0,06, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış, haberleşmede yüzde 0,09, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 4,35 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de Türkiye genelinde yüzde 6,65 olan yıllık fiyat artışı ise çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise yüzde 18,38 oldu. Ulaştırmada yüzde 12,08, ev eşyasında yüzde 8,13, lokanta ve otellerde yüzde 7,98, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 7,42 artış oldu.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR AYLIK YILLIK

(Yüzde)

---------------------------------- ------ -------

ÜRETİCİ FİYATLARI

GENEL 1,76 11,00

TARIM -0,76 -2,34Tarım, avcılık, ormancılık -0,86 -1,92

Balıkçılık 2,16 -15,36

SANAYİ 2,24 13,91

Madencilik ve taş ocakçılığı 2,24 16,81

İmalat Sanayi 1,99 15,86

Elektrik, gaz ve su 4,68 -2,84TÜKETİCİ FİYATLARI

TÜRKİYE 0,73 6,65

Gıda ve alkolsüz içecekler 1,38 6,00

Alkollü içecekler ve tütün 0,01 -1,50

Giyim ve ayakkabı -4,35 7,42

Konut 0,54 4,96

Ev eşyası 0,83 8,13

Sağlık 0,06 0,49

Ulaştırma 1,90 12,08

Haberleşme -0,09 0,90

Eğlence ve Kültür 0,83 3,17

Eğitim 0,31 5,59

Lokanta ve oteller 0,64 7,98

Çeşitli mal ve hizmetler 4,55 18,38

Türkiye'de Ağustos ayında 26 istatistiki bölgenin tümünde fiyat artışı yaşanırken, aylık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' oldu. Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 0,73 düzeyindeyken, söz konusu bölgedeki artış yüzde 1,61'i buldu.

İstanbul ve İzmir'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,63, Ankara'da ise yüzde 0,43 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeki (TÜFE) verilerine göre, TÜFE'de aylık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgelerin başında, yüzde 1,61 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' gelirken, bunu yüzde yüzde 1,38 ile ''Zonguldak, Karabük, Bartın'' , yüzde 1,35 ile de ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' ve ''Kayseri, Sivas, Yozgat'' bölgeleri izledi.

Tüketici fiyatlarının Ağustos ayında en az arttığı bölge de yüzde 0,05 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'' oldu.

-YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ''MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT''TE-

Yıllık bazda değerlendirme yapıldığında da fiyatlarda en yüksek artışın gözlendiği bölge yüzde 9,01 ile ''Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'' oldu.

Bu bölgeyi yüzde 8,36 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' yüzde 8,32 ile de ''Şanlıurfa, Diyarbakır'' bölgeleri takip etti.

Yıllık bazda en düşük fiyat artışı ise yüzde 5,75 ile ''İstanbul''da görüldü.

TÜİK verilerine göre, TÜFE'de 8 aylık dönem için yüzde 5,43 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 7,81 ile en yüksek fiyat artışı ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' bölgesinde gerçekleşti.

-BÖLGELER İTİBARIYLA FİYAT ARTIŞLARI-

İstatistiki bölgelere göre TÜFE değişim oranları, Ağustos ayı itibarıyla aylık ve yıllık bazda şöyle oldu:

.

. (yüzde)

. AYLIK YILLIK

. ------ ---------

TÜRKİYE 0,73 6,65

TR10 (İstanbul) 0,63 5,75

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,05 7,03

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,30 6,27

TR31 (İzmir) 0,63 6,14

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 0,94 7,31

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,75 7,38

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,50 6,23

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,64 6,82

TR51 (Ankara) 0,43 6,52

TR52 (Konya, Karaman) 1,25 7,19

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 0,57 7,05

TR62 (Adana, Mersin) 1,32 7,71

TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) 1,35 7,85

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 1,61 7,84

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,35 7,06

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,38 7,46

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,91 6,92

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,51 6,82

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,67 7,97

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,97 8,36

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,07 7,49

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,99 7,69

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,88 8,01

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 1,46 7,38

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,11 8,32

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1,20 9,01