Advertisement

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Temmuz 2011 itibariyle 1 trilyon 159 milyar 380 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kesinleşmemiş geçici verilere göre, 2011 yılı Temmuz ayı ''Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergelerini'' açıkladı.

Buna göre, sektörün aktif toplamı 2010 yıl sonuna göre yüzde 15,2 artarak 152 milyar 709 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü de Temmuz 2011 itibarıyla 1 trilyon 159 milyar 380 milyon lira olarak gerçekleşti.

Temmuz 2011 itibarıyla krediler 627 milyar 659 milyon liraya ulaşırken, menkul değerlerin bakiyesi ise 279 milyar 82 milyon lira oldu. Yılbaşından bu yana krediler yüzde 19,4 artarken, takipteki alacaklar (brüt) yüzde 5,8 ve menkul değerler yüzde 3 oranında azaldı.

-SON 1 YILLIK DÖNEM-

Son bir yıllık dönemde, krediler yüzde 37,3 artarak 170 milyar 472 milyon liraya, aktif toplamı da yüzde 28,8 artarak 258 milyar 990 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde takipteki alacaklar (brüt) 10,5 azalarak 2 milyar 202 milyon liraya düştü. Menkul değerlerin bakiyesi ise 1,9 oranında arttı ve 5 milyar 100 milyon lira oldu. Aynı dönemde mevduat yüzde 17,2 artarak 97 milyar 725 milyon liraya, öz kaynaklar yüzde 15,6 artarak 18 milyar 874 milyon liraya ulaştı.

Sektörün Temmuz 2011 dönemindeki karı ise 11 milyar 961 milyon lira olurken, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyar 586 milyon lira (yüzde 11,7) azaldı.

Temmuz 2010 döneminde yüzde 19,3 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise 2,3 puan azalarak, Temmuz 2011 tarihi itibarıyla yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz 2011 itibariyle Türk bankacılık sektörünün ana göstergeleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla şöyle:


(Milyon TL) Temmuz 2010 Temmuz 2011 Değişim

Temmuz 2010-Temmuz 2011

Tutar (Yüzde)

----------------------------------------- ---------- ---------- ----------------------

Aktif Toplam 900.390 1.159.380 258.990 28,8

Krediler 457.187 627.659 170.472 37,3

Takipteki Alacaklar (Brüt) 21.044 18.842 -2.202 -10,5

Menkul Değerler 273.982 279.082 5.100 1,9

Mevduat 568.279 666.004 97.725 17,2

Özkaynaklar 121.173 140.047 18.874 15,6

Dönem Kar/Zararı 13.547 11.961 -1.586 -11,7

Sermaye Yeterliliği Stan. Oranı (Yüzde) * 19,3 17,0 -2,3*Sermaye yeterliliği standart oranında değişim ''puan değişimini'' ifade ediyor.