Advertisement

Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Beklenti, sanayi üretiminde yüzde 4 artış olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın Temmuz ayına göre, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 7,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 7,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 1,1 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

Haziran ayı sanayi üretimi verileri de yüzde 6.7'den yüzde 6.8'e revize edildi.

Sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde yüzde 1,1, imalat sanayinde yüzde 7,2, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 7,1 artış yaşandı.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

-EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALI İMALATINDA-

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,5 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 9,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 5 ile ara malı imalatı, yüzde 4,7 ile enerji izledi. Dayanıksız tüketim malı imalatı ise yüzde 1,8 azaldı.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 119,7 artışla diğer ulaşım araçlarının imalatı aldı. Diğer ulaşım araçlarının imalatı geçen yılın aynı ayında yüzde 36 azalmıştı.

Diğer ulaşım araçları imalatını yüzde 34,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, yüzde 18,5 ile başka yerde sınıflandırılmamış makina ve ekipman imalatı, yüzde 18 ile mobilya imalatı, yüzde 15,6 ile ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.

Temmuz ayında tekstil ürünleri imalatı yüzde 11,3, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı yüzde 5,3, diğer imalatlar yüzde 5,1, giyim eşyaları imalatı yüzde 4 geriledi.

-ÜRETİM VERİLERİ-

TÜİK verilerine göre 2011 Temmuz ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ----- -----

Ocak 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 10,2 21,4 -21,5 3,5

Nisan 8,8 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 8,0 14,9 -17,1 3,0

Haziran 6,8 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 6,9 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 9,9 6,2 -6,3

Kasım 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 16,9 23,9 -17,4

Yıllık Ortalama 13,1 -9,9 -0,6

2010 ve 2011 yılları Temmuz ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Temmuz Temmuz

. ------- -------

Toplam sanayi 8,8 6,9

-Madencilik -1,8 1,1

-İmalat sanayi 9,2 7,2

Elektrik, gaz ve su 9,9 7,1İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları temmuz ayı verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Temmuz Temmuz

------------------------------- ------- -------

İmalat Sanayi 9,2 7,2

-Gıda ürünleri imalatı 8,7 4,8

-İçecek imalatı 3,3 2,4

-Tütün ürünleri imalatı -2,5 0,8

-Tekstil ürünleri imalatı 10,9 -11,3

-Giyim eşyası imalatı 10,5 -4,0

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 18,9 0,8

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 18,3 15,6

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 3,5 4,1

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması -2,5 5,9

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. -12,1 3,2

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 7,9 2,9

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı -14,5 -5,3

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 18,2 10,5

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 12,8 4,2

-Ana metal sanayi 7,8 0,7

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 19,6 15,3

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 6,4 10,5

-Elektrikli teçhizat imalatı 21,7 13,4

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 35,4 18,5

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 6,0 34,6

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı -36,0 119,7

-Mobilya imalatı -0,5 18,0

-Diğer imalatlar 13,7 -5,1

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı -1,5 7,3