Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2011 dönemine ilişkin ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni yayımladı.

Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taşocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 arttı, bir önceki aya göre ise yüzde 2,8 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 26, imalat sanayi endeksi ise yüzde 25,1 artış kaydetti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Temmuz ayında en yüksek artış yüzde 37,4 ile enerjide görüldü.

İmalat sanayi alt sektörlerinin Temmuz ayında, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artışın yüzde 47,6 ana metal sanayiinde gerçekleştirildiği görüldü. Bunu yüzde 46,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.

SİPARİŞ ENDEKSİ DE YÜZDE 30 ARTTI

Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında siparişle çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı, bir önceki aya göre de yüzde 5,6 azaldı.

Sipariş Endeksinin Temmuz ayında, 2010 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranı yüzde 49,7 ile ana metal sanayiinde görüldü. Bunu yüzde 49,3 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.