Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ''Nergis Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nün satışı için ihale açtı.

TMSF'nin söz konusu ihale ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bursa'da bulunan Nergis Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s), marka, endüstriyel tasarımlar ile internet alan adından oluşuyor.

Nergis Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için muhammen bedel 85 milyon dolar olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Vakıflar Bankası İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan hesabına 8 milyon 500 bin doları teminat yatırılması isteniyor. İhaleye katılacak isteklilerin gerekli evrakı 5 Ekime kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekiyor.

Bu arada, ihale şartnamesi 2 bin dolar bedelle satın alınabilecek.

Ayrıca katılımcılar, şartname ekinde yer alan Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak ve 2 bin dolar yatırarak Nergis Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilecek. Tesis ziyareti, 21 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında açık tutulacak.-İHALE-6 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki adresinde yapılacak ihale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek, Kurulun onayıyla sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu, Şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturup, kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırmayla devam edecek. Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler, peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 7 Ekimde saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki adresinde yapılacak.

İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben Kurul onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecek.

Nergis Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 3 Ekime kadar sıra cetveline esas bilgilerini Satış Komisyonuna bildirecek.