Advertisement

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırması geçici sonuçlarına göre, 2009 yılında Türkiye'de 2 milyon 483 bin 300 girişim faaliyet gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009'a ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri''ni yayımladı.

Buna göre, 2009 yılında 2 milyon 483 bin 300 girişim faaliyet gösterdi. 2009'da faal olan girişimlerden yüzde 42,37'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 16,44'ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,92'si imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde toplam istihdam 2009 yılında 9 milyon 526 bin 769 kişi oldu.

2009 yılındaki istihdamın yüzde 29,41'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 27,13'ü imalat sanayi, yüzde 9,69'u ulaştırma ve depolama sektöründe yer aldı.

Faktör maliyetiyle katma değer 2009 yılında 258 milyar 386 milyon 157 bin 884 lira oldu.

2009 yılında yaratılan toplam katma değerin yüzde 48,05'i sanayi ve inşaat, yüzde 51,95'i hizmetler sektöründe yaratıldı.

Söz konusu dönemde yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre imalat sanayi yüzde 32,79 payla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,62 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,01 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.-Veriler nasıl hesaplanıyor

Alan çalışması 2010 yılı Mayıs ayında başlayıp 2011 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanan 2009 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri bir arada kullanıldı.

20 ve üzerinde çalışanı olan girişimlerde tamsayım, 1-19 çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 123 bin 994 girişim ziyaret edildi. Araştırmada faaliyet sınıflaması olarak NACE Rev. 1.1 ve NACE Rev. 2 birlikte kullanıldı.