Advertisement

Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan iş dünyasını tek çatı altında toplayacak Türk İş Konseyi (TİK) kuruldu.

Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nden (KATİAD) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında TİK kuruldu. Kuruluş anlaşmasının ardından üye ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile TİK'in ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kazakistan adına Kazakistan Ulusal Ekonomik Odası (Atameken), Türkiye adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK), Azerbaycan adına Girişimci Kuruluşları Ulusal Konfederasyonu ve Kırgızistan adına Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.-Anlaşma'nın içeriğiKATİAD'dan yapılan açıklamada, TİK'in Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin iş dünyasını temsil ettiği, Türk Konseyi'nin 16 Eylül 2010'da İstanbul'da yapılan zirvesi sırasında üye ülkelerin cumhurbaşkanlarının kararı ile kuruluşun gerçekleştirildiği ifade edildi.

TİK'in bölgesel ekonomik işbirliğini gerçekleştirmek, üye ülkelerin birbirlerini bütünleyici mevcut özellikleri ile bu ülkelerin ikili ve çok taraflı işbirliklerini geliştirmek için belirgin olan ilgilerini dikkate alacağına vurgu yapıldı.

TİK'in yine 3 Ekim 2009'da Nahcıvan Anlaşmasıyla oluşturulan Türk Konseyi'nin himayesinde işleyeceği, uluslararası kar amacı gütmeyen hükümetler dışı bir kuruluş olduğu bildirildi.

TİK'in üye ülkeler arasında yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi için bir tartışma ortamı hazırlayacağına dikkat çekilen anlaşmada, Türk Konseyi'ne de danışma organı olarak hizmet vereceği belirtildi.

Anlaşmada, TİK'in amaçları olarak da şu ifadelere yer verildi:

''Kapsamlı olarak işbirliği, ortak yatırımlar, sınırlararası işbirliği ve üyeler arasında ortak girişimlerin oluşturulmasının kolaylaştırılmasını amaçlayan proje ve programların geliştirilmesi, müzakere ortamı ve diyalog mekanizmasını tesis etmek için güçlü kurumsal bağların teşvik edilmesi, iş ihtiyaçları, imkanları, zorlukları ve benzer konuların ortaklaşa tartışılması amacıyla özel ve kamu sektörleri arasında diyalog için müzakere ortamının sağlanması, üyeleri arasında kamu-özel ortaklığının ekonomik işbirliği modeli olarak kullanılmasını yaygınlaştırılması, buna yönelik uzmanlığın sunulması, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine elverişli iş ortamının yaratılması amacıyla yasal ve idari şartların uyumlaştırılmasının desteklenmesi, üye ülkelerdeki genel ekonomik durum, yatırım olanakları, ticaret politikaları ve yasal değişiklikler hakkında üye kuruluşlara güncel bilgilerin sağlanması, uzmanlıklarını geliştirmek amacıyla kendi personeli ve üyelerinin personelleri için eğitim kurslarının organizasyonunu desteklenmesi.''

Anlaşma metninde Türk Konseyi'ne üye olmayan diğer Türk Dili Konuşan ülkelerin ulusal iş organizasyonlarının da bu birliğe dahil olabileceği kaydedildi.

TİK'in faaliyetlerine de geniş bir biçimde yer verilen anlaşmada, her yıl en az bir kere yapılan faaliyetleri gözden geçirmek, ticaret, yatırım, endüstriyel ve teknolojik işbirliğine ek olarak finans, ikili ve uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirmek için genel kurul toplantısının yapılmasına karar verildi.

Genel kurul toplantılarının sırasıyla dönüşüm esaslı olarak üye ülkelerin ev sahipliğinde ve her ülkeden bir temsilcinin eş başkanlığında yapılacağı da vurgulandı.