Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarihin en hızlı yasak ve tedbirlerinden birini gerçekleştirdi. Kurul, halka arzının 6. gününde gerçekleşen işlemlerden dolayı Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle bir yatırımcı ve işleme aracılık eden bir aracı kuruma tedbir kararı aldı.

Söz konusu karar son SPK bültenindeki tedbir ve işlem yasakları bölümde yer aldı. Buna göre, Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe buldu. Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, ayrıca yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla Hakan Dıravacı hakkında 16 Nisan 2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere Borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bültende işleme aracılık eden Piramit Menkul Kıymetler için ise; ''Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Kurulumuzca alınacak ilave bir karara kadar, Aracı Kurum aracılığıyla yapılacak pay alım – satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmesine karar verilmiştir'' ibaresi yer aldı.

Piramit Menkul tedbirle ilgili Bloomberg HT'ye konuştu

Söz konusu tedbirin tarafı olan Piramit Menkul, konuyla ilgili Bloomberg HT'ye açıklamada bulundu. Piramit Menkul Genel Müdürü Mehmet Osmanoğlu şunları söyledi:

15 Nisan 2021 Perşembe günü TUREX pay senedinde müşterimiz elektronik olarak işlem sistemimize hatalı emir göndermiştir. Müşterimiz önemli kısmını aynı gün tavan fiyattan satın aldığı ve o an itibarıyla portföyünde bulunan toplam 117,995 lot TUREX pay senedini, seans devam ederken hisseye satış gelmesi nedeniyle satmak istemiş ve satış emrinin borsaya ulaşamayacağı endişesi ile 6 tekrar halinde göndermiştir. Müşterimiz yazılımın portföyünde olmayan pay senedi satış emrinin borsaya iletilmeyeceği düşüncesi ile davranmış ancak ne yazıkki virmanlı satış limiti olduğunu ve günlük limiti dahilinde verdiği satış emrinin bu limit nedeniyle borsaya intikal edeceğini düşünememiştir. Durum tamamen hatalı yapılmış işlemdir. Müşterimiz hatasını kabul etmekte olup bu kabulü yazılı imzalı beyanı ile de belgelendirilmiştir.

Öte yandan müşterimiz durumu fark ettiği anda fazladan satışa gönderdiği ve satışı gerçekleşen miktarı geri alabilmek için tavan fiyat olan 21,24'ten alış emri göndermiş ve işlem eşleşme fiyatı olan 20,05'ten gerçekleşmiştir. Gün sonu itibariyla fazladan alış ya da satış tutarı sözkonusu değildir.

Yazılımdaki uygulama bizimle aynı yazılımı kullanan tüm şirketlerde benzer şekilde çalışmaktadır. Bu olaydan çıkarılan dersle yazılımımızda pay senedi bazında virmanlı satış kriter çalışmasına ek kontrol ve sıkılaştırmalara yazılım firmamızca başlanmış olup bu çalışma tamamlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirilmesine sunulacaktır.