Advertisement

Credit Suisse'in 2019 Küresel servet raporuna göre hanehalkının toplam serveti 2019 yılında yüzde 2.6 artarak 360.603 trilyon dolara çıktı. 2018'de 351.516 trilyon dolar seviyesinde idi. Kişi başına düşen servette 63,100 dolardan 70,849 dolara yükselerek yeni rekoruna ulaştı.

Raporda servet dağılımı konusunda bölgeler ve ülkelere arasındaki önemli farklılıklara dikkat çekildi. Kişi başı servet artışı sırasıyla en fazla İsviçre (17,790 dolar), ABD (11,980 dolar) ve Japonya'da (9,180 dolar) oldu.

Kişi başına düşen servette en fazla düşüş sırasıyla Avustralya (28,670 dolar), Norveç (7,520 dolar) ve Türkiye'de (5,230 dolar) oldu.

Dağılımın sürekli değiştiği ve en altta yer alan kısmın servetinin giderek azaldığına dikkat çekilen raporda, insanların yüzde 56.6'sının 10 bin doların altında servete sahip olduğu ve toplam servetten yüzde 1.8 pay aldığı belirtildi.

Rapora göre insanların yüzde 32.6'sı 10 bin dolar ile 10 bin dolar arasında servete sahipken toplam servetin yüzde 15.5'ini oluşturuyor. İnsanların yüzde 9.8'i 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında servet sahipken toplam servetin yüzde 38.9'unu oluşturuyor. Küresel nüfusun en varlıklı yüzde 0.9'luk kısmı ise toplam servetin yüzde 43.9 ile neredeyse yarısına sahip.

Raporda, tüm dünyada milyoner sayısının 2019'da 45.6 milyondan 46.8 milyona çıktığı belirtildi.