Advertisement
HABERLER ABONE OL

27 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan gelir vergisiyle ilgili 2 tebliğde getirilen yeni bir düzenleme yok. 7 Aralık 2019 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin tereddütlerin olduğunun görülmesi üzerine maddelerin açıklanması ve uygulamaların örneklerle anlatılması için bu iki tebliğ çıkarıldı.

7 ARALIK 2019 TARİHLİ KANUN DÜZENLEMELERİ KONUSUNDA HATIRLATMA


• Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması; serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisinden istisna olmakla birlikte bu kapsamdaki yıllık kazançları belirli bir tutarı (103 üncü maddenin dördüncü gelir dilimi: 2020 yılı için 600 bin TL) aşan mükellefler, o yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak ve yıllık beyanname verecekler.


İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna; Yeni düzenlemeyle çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin günlük belirli bir tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması durumunda yapılan ödemeler ücret istisnası kapsamına alındı.


Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna; Yeni düzenlemeyle, istisnanın kapsamı daraltılarak amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) vergiden istisna edilmiştir. Tebliğin dördüncü bölümünde bu hususa ilişkin açıklamalar yer alıyor.


Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi; Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin aylık kira giderinin belirli bir tutarı aşan kısmı (2020 yılı için 5.500 TL), binek otomobillerin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerinin %30’u ve bu otomobillere ilişkin amortisman giderlerinin yıllık belirli bir tutarı aşan kısmı vergiye tabi matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak.


Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi; Tek işverenden elde edilse dahi yıllık ücret gelirleri toplamı belirli bir tutarı (2020 yılı için 600 bin TL) tutarı aşan mükelleflerin bu gelirleri için yıllık beyanname verme zorunluluğu getirildi.


Yeni Gelir Vergisi Tarifesi; Söz konusu değişiklik ile GVK’ye yeni bir tarife eklendi. Yeni tarifeye göre yıllık geliri belirli bir tutarı aşan (2020 yılı için 600 bin TL) gelirlerde, aşan kısım %40 oranında vergilendirilecek.


Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi; Değişiklik öncesi lig usulüne tabi spor dallarında mücadele eden sporculara yapılan ücret ödemeleri sabit bir oran üzerinden tevkifat yoluyla vergilendirilmekteydi. Sporcular bu gelirleri için tutarı ne olursa olsun ayrıca beyanname vermemekteydi. 7194 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile yapılan değişiklik sonucu, bu kapsamdaki yıllık geliri belirli bir tutarı aşan (2020 yılı için 600 bin TL) sporcular bu gelirleri için yıllık beyanname verecekler. Öte yandan, değişiklik sonrası en üst daldaki liglerde mücadele eden sporculara yapılan ücret ödemelerinden yapılan tevkifat oranı %20’ye çıkarıldı.