Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayı iç borçlanma programına 11 aylık bono ile devam etti.

11 ay vadeli kuponsuz bono ihracında teklif tutarı 6,78 milyar lira olurken, 1,20 milyar liralık net satış gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 19,25, bileşik faiz yüzde 19,35 oldu.

Bononun yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 3,63 milyar liralık teklife karşılık, 2,15 milyar lira satış yapıldı. Söz konusu tahvilde ihale öncesi kamudan gelen 850 milyon liralık tekliflerin tamamı karşılandı.