Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 5.85 kupon ödemeli tahvilde ihale öncesinde kamuya 500 milyon TL, piyasa yapıcılara 1.5 milyar TL tutarında satış gerçekleştirdi.

7 yıl vadeli değişken faizli altı ayda bir kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi kamu kurumlarına satış yapılmazken, piyasa yapıcılara 1.3 milyar TL satış yapıldı.

Bakanlık ihale öncesinde toplam 3.3 milyar TL tutarında iki tahvil satışı gerçekleştirmiş oldu.

Sonrasında, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına gelen 2 milyar liralık teklife karşılık, 1.06 milyar TL tutarında net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 6.95 oldu.

10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 5.85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına 6.09 milyar lira teklif gelirken, 3,67 milyar liralık net satış yapıldı. İhalede bileşik faiz yüzde 13.19 oldu.

Hazine'nin ihale öncesi satışlar ve ihaleler ile birlikte toplam borçlanması 8 milyar TL