Advertisement

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 434,3 milyon lira tahsil edildi.