Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.