Advertisement

Hazine alacakları, Haziran sonu itibarıyla 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,3 milyar lira tahsil edildi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku ise Haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 026,8 milyar lira oldu.

Buna göre, borç stokunun 845,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 181,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.