Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı Çarşamba günü doğrudan satış yöntemiyle 24 Mayıs 2024 itfalı 994,2 milyon euroluk euro cinsi devlet tahvili ile 365,5 milyon euroluk euro cinsi sukuk ihracı gerçekleştirdi.

TRT240524F13 ISIN kodlu euro cinsi devlet tahvili ve TRD240524F11 ISIN kodlu euro cinsi sukuk 6 ayda bir yüzde 1,50 kupon ve 6 ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olarak ihraç edildi