Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylülde 6,5 milyar lira, ekimde 5,7 milyar lira ve kasımda 18,5 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, eylülde 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,5 milyar liralık, ekimde 7,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 5,7 milyar liralık, kasımda da 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,5 iç borçlanmaya gidilecek.

Eylüldeki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirasının piyasadan, 2,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 5,3 milyar lirasının piyasadan, 1,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın ise 13,5 milyarının piyasadan 4,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 3 Hazine bonosu ve 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Eylülde 13,8 milyar lira, ekimde 10,8 milyar lira, kasımda ise 33,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 19 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da, eylülde 7,3 milyar lira, ekimde 5,1 milyar lira, kasımda ise 14,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.