Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta değişim ihaleleri düzenleyecek.

Bu kapsamda 15 Aralık'ta 16 Aralık 2020 valörlü olmak üzere 4 sabit kuponlu, 2 kuponsuz senede ilişkin değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Değişim ihalelerinde, geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15.12.2020 tarihi için Resmi Gazete'de söz konusu senetlere yönelik ilan edilecek gösterge niteliğindeki fiyatlar esas olacak.

Yatırımcılar, ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği, yalnızca piyasa yapıcı bankalar katılımcı olabilecek.

30.10.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Hazine Finansman Programında borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabileceği ifade edilmişti.