Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayı borçlanma programına iki tahville devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki yıl vadeli altı ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli devlet tahvilinin ihalesinde 2,38 milyar TL’lik teklife karşılık 1,1 milyar TL net satış yaptı.

Dört yıl vadeli altı ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvil ihalesinde 2,09 milyar TL’lik teklife karşılık 2,82 milyar TL net satış yapıldı. İhalede reel bileşik faiz yüzde 3 oldu.

Hazine iki tahvilde ihale öncesi 4,47 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki yıl vadeli altı ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli devlet tahvilinde kamuya 1,62 milyar TL, piyasa yapıcılara 600 milyon TL satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde piyasa yapıcılar 836 milyon TL teklif yaptı.

Dört yıl vadeli altı ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinde kamuya satış yapılmadı. Piyasa yapıcıların 3,62 milyar TL’lik teklifine karşı 2,25 milyar TL satış gerçekleştirildi