Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2019-Ocak 2020 döneminde 56,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Kasım 2019-Ocak 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 56,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Kasım'da 20,4, Aralık'ta 11,2 ve Ocak'ta 24,4 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Buna göre, Kasım'da 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, Aralık'ta 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık ve Ocak'ta da 23,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 2 Hazine bonosu ve 8 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Kasım'da 32,8 milyar lira, Aralık'ta 14 milyar lira, Ocak'ta ise 25 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 15,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da Kasım'da 12,4 milyar lira, Aralık'ta 2,8 milyar lira, Ocak'ta ise 0,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Hazine 2020'de 352,1 milyar TL tutarında borç servisi planlıyor. 2020'de uluslararası piyasalardan tahvil yoluyla 9 milyar dolar finansman elde edilmesi hedefleniyor.  2020'de 299,6 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor. 2020'de toplam 9,6 milyar dolar dış finansman planlanıyor.