Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankaları yabancı para yükümlülükleri için uzun vadeli tahvillere yönlendiren düzenlemesinin ardından yapılan ilk 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde yüklü satış gerçekleştirdi.

Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 16 milyar TL oldu. İhalede bileşik faiz ise yüzde 19,45 olarak kaydedildi.

Hazine 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ise 979,2 milyon TL'lik net satış yaptı. Burada reel bileşik faiz eksi yüzde 2,33 oldu.

İhale öncesi de yoğun talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugünkü 5 yıl vadeli 6 ayda bir %10,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir %0 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılar ile kamuya toplam yaklaşık 14,5 milyar lira satış yapıldı.

5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 30,7 milyar liralık teklife karşılık, 10 milyar lira satış gerçekleştirildi.

Bu tahvilde kamudan gelen 3,68 milyar liralık tekliflerin tamamı karşılandı.

10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 1,88 milyar lira teklif geldi, satış 600 milyon lira oldu.

Bu tahvilde kamudan gelen 200 milyon liralık tekliflerin tamamı karşılandı.

TCMB'den kritik düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı TL tahvillerde düzenlemeye gitti.

Bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.