Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 80 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 73,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 80 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 73,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 15, şubatta 29, martta da 29,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocak ayında 23,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15 milyar liralık, şubatta 27,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29 milyar liralık, martta da 28,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocaktaki iç borçlanmanın 10,7 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kira sertifikasından, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 20,8 milyar lirasının piyasadan, 2,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart ayındaki iç borçlanmanın ise 20,2 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 8,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine 28 Ocak'ta 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 12 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ocakta 25,1 milyar liralık, şubatta 31,6 milyar liralık, martta ise 32,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 9,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ocakta 10,1 milyar lira, şubatta 2,6 milyar lira ve martta 3,1 milyar lira olması öngörülüyor