Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, temmuzda 19,5 milyar lira, ağustosta 8 milyar lira ve eylülde 9 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,5 milyar liralık, ağustosta 8,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8 milyar liralık, eylülde de 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 14,5 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 5,2 milyar lirasının piyasadan, 2,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, 500 milyon lirasının kira sertifikasından, eylüldeki iç borçlanmanın ise 6,2 milyar lirasının piyasadan, 2,8 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 1 Hazine bonosu ve 12 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Temmuzda 23,4 milyar lira, ağustosta 13,9 milyar lira, eylülde 14,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 11,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da temmuzda 3,9 milyar lira, ağustosta 5,9 milyar lira, eylülde ise 5,1 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

 

Kapat