Advertisement

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevleri arasına "Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" da eklendi.

Bakanlığa, "Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ile "sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" görevleri de verildi.

- Finansal piyasalara özel genel müdürlük

Kararnameyle, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün bazı yetkileri Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevli olacak.

Genel Müdürlük, finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

- "Herhangi bir şirketin kurtarılması amacı taşımıyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlere iştirak konusundaki düzenlemenin herhangi bir şirketin kurtarılması amacı taşımadığı ifade edildi

Bakanlık "07/08/2019 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere iştirak edilmesi şeklindeki düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmasındaki amaç ise 233 sayılı KHK hükümlerine göre zaten Cumhurbaşkanlığı Makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, 233 sayılı KHK dışındaki uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesinden ibarettir. Buradaki amaç bazı haberlerde yer alan iddiaların aksine hiçbir şekilde bir takım şirketlerin kurtarılması olmayıp yapılmak istenen sadece 233 sayılı KHK’daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmak suretiyle görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır." şeklinde açıklama yaptı.

Kapat