Advertisement

 

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-nisan döneminde 330 milyar 430 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 275 milyar 952 milyon lirayı buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı.

Buna göre, geçen yıl nisanda 356 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 13 milyar 234 milyon liralık faiz dışı açık oluştu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 75 milyar 986 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 67 milyar 361 milyon lira olmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanılarak 70 milyar 904 milyon lira harcandı. Nisanda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artarak 20 milyar 663 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 448 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon liralık ödeneğin yüzde 10,7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal ve hizmet alımı gideri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artışla 7 milyar 234 milyon lira olarak gerçekleşti.

Cari transferler geçen ay, Nisan 2018'e göre yüzde 18,8 artarak 33 milyar 382 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 16 milyar 459 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 690 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 291 milyon lira, mahalli idare payları 4 milyar 718 milyon lira olarak gerçekleşti.

Nisanda 4 milyar 223 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 592 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 361 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artışla 5 milyar 83 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın nisan ayında 64 milyar 610 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 azalarak 57 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 8,3 artışla 48 milyar 771 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 62,9 azalarak 6 milyar 378 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 836 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 685 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, nisanda geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 240,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30,8, gelir vergisi yüzde 23, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 15,4, damga vergisi yüzde 8,4 ve harçlar binde 6 oranında artarken, özel tüketim vergisi yüzde 16,1 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10,4 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 9,1 artış gösterdi.

- Ocak-nisan dönemi gerçekleşmeler

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-nisan döneminde 54 milyar 477 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 16 milyar 31 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 255 milyar 220 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,5 artarak 330 milyar 430 milyon lira oldu. Ocak-nisan döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 27 artışla 291 milyar 983 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,5 yükselerek 38 milyar 447 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 232 milyar 46 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,9 artarak 275 milyar 952 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 6,4 artışla 203 milyar 33 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 103,1 artışla 63 milyar 283 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-nisan döneminde 6 milyar 404 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 231 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla ocak-nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 35, kurumlar vergisi yüzde 30,6, gelir vergisi yüzde 19,1, damga vergisi yüzde 13,2 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,8, özel tüketim vergisi yüzde 7,8 ve harçlar yüzde 3,1 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

- Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artarak 84 milyar 437 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 artışla 14 milyar 892 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 yükselerek 20 milyar 841 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 yükselişle 131 milyar 692 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 60 milyar 788 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,7'lik artışı ifade ediyor.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 6 milyar 908 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 347 milyon lira, mahalli idare payları 23 milyar 226 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde 23 milyar 109 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 6 milyar 733 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 10 milyar 278 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-nisan döneminde, faiz giderleri de yüzde 51,5 artarak 38 milyar 447 milyon liraya ulaştı.

 

 

 

AA