Advertisement

Resmi Gazete’de Çarşamba günü yer alan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul ve Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevinden alınan diğer isimler ve görevleri ise şöyle:

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz

Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu, Murat Kayacı

Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arber