Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, mayısta 75.6 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirildi. 19.9 Milyar TL’lik iç borç servisine karşılık yapılan bu ihraçlar ile iç borç çevirme oranı yüzde 380 oldu. Geçtiğimiz yıl Hazine’nin iç borç çevirme oranı yüzde 132 olmuştu.

Hazine’nin açıkladığı mayıs iç borçlanma stratejisine göre, mayısta 1,1 milyar TL kira sertifikası dahil olmak üzere 39,6 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplam 40 milyar TL iç borçlanma öngörülüyordu. Mayıs’ta 19,6 milyar TL’lik itfa gerçekleşti.