Advertisement

Hindistan Merkez Bankası (RBI), ekonomik çerçeveyi incelemesi amacıyla oluşturulan Bimal Jalan Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 1 trilyon 760,5 milyar rupilik (yaklaşık 24,5 milyar dolar) ihtiyat akçesinin kamu bütçesine aktarılmasını kabul etti.

RBI'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bankanın 1 trilyon 760,5 milyar rupilik ihtiyat akçesinin kamu bütçesine aktarılmasını ilişkin öneriyi kabul ettiği bildirildi.

Hindistan hükümeti ile istişare içerisinde olan RBI'nın, mevcut Ekonomik Sermaye Çerçevesini inceleyebilmek için Bimal Jalan Komitesi'ni oluşturduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komitenin önerileri, merkez bankalarının finansal esneklik konusundaki rolünün önemi, ülkeler arası uygulamalar, yasal karşılıklara ve RBI'nın kamu politikası yetkisinin ve operasyonel çerçevesinin bilanço ve riskler üzerindeki etkisine yönelikti. Komite önerilerini, RBI'nın parasal, finansal ve dış istikrar için ana dayanak noktası oluşturması hedefiyle yönlendirdi. Bu nedenle, RBI'nın direncinin kamu politikası hedefleriyle orantılı olması ve dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden birinin merkez bankasından bekleneceği gibi, emsal merkez bankalarının seviyesinin üstünde tutulması gerekmektedir."

Açıklamada, komitenin RBI tarafından gerçek öz sermaye seviyesini hedefleyen bir ihtiyat akçesi dağıtım politikası önerdiği vurgulanarak, "Eğer öz sermaye ihtiyacın üzerindeyse, tüm net gelir hükümete aktarılabilir. Bununla birlikte öz sermaye alt gereksinim sınırının altında ise risk karşılığı ayrılarak yalnızca kalan net gelir kamu bütçesine aktarılabilir." denildi.