Advertisement

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2016 yılında 27,6 milyar dolar iken, 2017 yılında %12,4 artarak 31,0 milyar dolar, 2018 yılında ise %9,0 artarak 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Hizmet ithalatı 2016 yılında 21,0 milyar dolar iken, 2017 yılında %6,2 artarak 22,3 milyar dolar, 2018 yılında ise %4,5 artarak 23,3 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı, ithalatı ve denge, 2016-2018


Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı taşımacılık hizmetleri oluşturdu

 
Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması'na göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında %73,0'tür. İkinci sırada %8,1 ile "Diğer iş hizmetleri", üçüncü sırada %4,3 ile "Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatında artış oldu
 
Hizmet ihracatının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2016 yılında yapılan ihracat 19 milyar 734 milyon dolar iken 2017'de %12,1'lik artışla 22 milyar 123 milyon dolar, 2018'de ise %11,5 artarak 24 milyar 664 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında %38,8'dir. İkinci sırada %21,4 ile "Diğer iş hizmetleri", üçüncü sırada %9,3 ile "Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

En fazla hizmet ihracatı ve ithalatı Avrupa kıtası ile yapıldı
 
Avrupa kıtasındaki ülkeler, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Hizmet ihracatında 2016 yılında %49,6, 2017 yılında %51,1 ve 2018 yılında %52,9 pay ile; hizmet ithalatında ise 2016 ve 2017 yıllarında %56,7 ve 2018 yılında ise %54,7 pay ile Avrupa kıtası ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine 2018 yılında yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 766 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 2 milyar 100 milyon dolar oldu. İthalatta ise 2018 yılında Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalatın 11 milyar 975 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 781 milyon dolar olduğu görüldü. 

Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri) hizmet ticaretinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu

Kapat