Advertisement

Hükümet bankaların Kredili Mevduat Hesabına (KMH) uyguladığı faizi yüksek bularak müdahale etti. Merkez Bankası, KMH'ların faizi hafta sonu operasyonuyla kredi kartı düzeyine çekti. Kredi kartında uygulanan azami faizi de Merkez Bankası belirliyor. Bu oran azami yüzde 2.2. KMH'nın ortalaması ise yüzde 3.6'dan bu hafta başı itibarıyla yüzde 2.2'ye indi. Bu hesaptan kullanılan toplam kredi 10 milyar lira kadar. Karar bu tür kredi kullanıcılarının lehine, bankaların ise aleyhine. Bankasına göre kârların yüzde 2-5 arasında azalacağı tahmin ediliyor. Buna paralel Borsada banka hisselerine satış geldi.
ÖNEMLİ KÂR KALEMİ: KMH'lar ile öğreniyoruz ki, bu kalem önemli bir kâr hanelerinden biri olmuş. Faiz yüksek. Başlangıçta destek hesap veya hesabınız yetersiz kalınca devreye girecek ek hesabın faizi düşüktü. Yıllar içinde artmış ve kredi kartı faizinin bile üstüne çıkmış. Gelinen son aşamada kredi kartıyla nakit yerine KHK'dan kaynak kullanmak daha avantajlı. Çünkü kartta faizin yanında nakit çekim ücreti var.
Normalde bu tür hesapların en uygun kullanım vadesi birkaç gün. Uzatıldığında faiz yükünden dolayı maliyeti yüksek. Ama ay içi kullanımlar kapatılmadığı gibi, maaş ödemesinin beklendiği de bir gerçek. Yanlış bir kullanım söz konusu.
KREDİ FAİZİNİ ŞİŞİRMİŞ: KMH'lar ve kredi kartları, ortalama ticari kredi faizini de yüksek gösteriyor. İki kredi faizi ayrıldığında gerçek ticari kredi faizinin 3 puan kadar düştüğü görülüyor. İlk defa Sefer Yüksel'in dünkü haberinde yer alan ve Merkez Bankası'nın sitesinde de geçen eylülden beri bulunan verilere göre, ortalama ticari kredi faizi 17 Mayıs itibarıyla yüzde 9.39 iken KMH ve kredi kartı ayrıldığında yüzde 6.44'e düşüyor. Bilinenin ve söylenenin epey altına düşmüş bir ticari kredi faizi söz konusu. Mevduat faiziyle başabaş bir durum var. Hatta Temmuz 2012'ye göre ticari kredi faizi yüzde 12.18'den yüzde 6.44'e inmiş ve yarı yarıya azalmış.
İŞİN ADALETİ YOK: Bu düşüşe rağmen kredi faizlerinden en büyük yakınma şirketlerden geliyor. Ama asıl yakınması gereken taraf tüketiciler ve KMH'dan yüksek faizle kredi kullananlar olmalıydı.
Bu da bankacılık işlemlerinde bilgilenme ve örgütlü davranma işi galiba. Tüketiciler çoğunlukta olmasına karşılık örgütsüz ve şirketler kadar bankacılık işlemlerinde becerili değil. Farklı farklı faizden anlışılıyor ki, bankacılık sisteminden asıl yararlananlar şirketler ve ticaret kesimi. Bedeli ödeyenler ise tüketici kredisi kullananlar, parasına yüksek faiz alacak pazarlık gücü olmayan küçük ve orta büyüklükteki mevduat sahipleri ile son yıllarda kâr dağıtımına izin verilmediğinden, bankaya sermayeyi koyan büyük veya küçük hissedarlar oluyor. Burada da adalet yok.

SONUÇ: "Saklanan bütün gerçekler ağılı olurlar." Friedrich Nietzsche

Kapat