Advertisement

‘Demir ağlar tamam, fiber ağlar ihmalde...’ başlıklı 19 Ağustos 2014 tarihli yazımda; Türkiye’de önü özellikle Türk Telekom tarafından tıkanan fiber ağlar mevzuuna dikkat çekerek, bu alanda yaklaşık 10 aydır yatırım yapılmadığını ifade ettim. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için fiber yatırımın teşvik edilmesi ve fibere erişim konusundaki engellerin kaldırılmasının önem taşıdığına vurgu yaptım.

Aradan 3 gün geçmeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan aradı. Fiber altyapı konusunda sorunları önemli oranda çözecek, önünü açacak, ‘Geçiş Hakları Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları’nda değişiklik yapılarak, sıkıntıları giderdiklerini ifade etti. Fiber ağların geleceğinin memleket meselesi olduğuna dair dikkat çektiğim hususun altını çizen Bakan Elvan, 20.08.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile tesis paylaşımının mümkün olmadığının belgelenmesinin ne şekilde yapılacağı düzenlenerek Türk Telekom da dahil altyapısı olan ve başta Turkcell, Vodafone gibi işletmecileri ile ilgili tesis paylaşımı konusunda yaşanan sorunların büyük oranda giderildiğine vurgu yaptı. Konuyu gündeme getirmiş olmam sebebiyle de Sayın Bakan nezaket gösterip, beni arayarak bilgilendirdi. Ardından Ulaştırma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir de bilgi notu tarafıma iletildi. Onu da paylaşmak istiyorum:

‘Bugün itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’ndan (BTK) 116’sı bildirim, 9’u kullanım hakkı olmak üzere toplam 125 adet altyapı sağlayıcılığı lisansı almış olan işletmecilerin kurduğu altyapılarla birlikte, ülkemizdeki fiber uzunluğu toplam 228.000 km’ye ulaşmıştır. Bunun 182.000 km’si Türk Telekom, 46.000 km’si ise diğer işletmeciler tarafından kurulmuştur.

Bu konudaki 2023 hedefimiz fiber altyapıların yaygınlaşması ve ülkemizin fiber konusunda komşu ülkeler ile Avrupa arasında bir köprü olması ile her eve fiber altyapının çekilmesidir. Bu amaçla, Bakanlığımızca hazırlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” 27.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yaptığımız bu düzenlemeye göre; elektronik haberleşme işletmecileri, geçiş hakkını kullanmadan önce tesis paylaşımına öncelik vermek zorundadır. Böylece mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmakta, tam ve etkin rekabetin önündeki engeller kaldırılmakta, yatırım maliyetleri düşürülmekte, mükerrer kazılar önlenmekte ve zor elde edilen geçiş hakkı ve diğer hakların karşısında kolay şekilde şebeke ve/veya altyapı tesis edilebilmektedir.

Ayrıca, geçiş hakkı konusunda uygulamada ortaya çıkan sorunlar Bakanlığımız ve BTK tarafından yapılan düzenlemeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında;

Yürürlükte olan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar” da 20.08.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile tesis paylaşımının mümkün olmadığının belgelenmesinin ne şekilde yapılacağı düzenlenerek Türk Telekom da dahil altyapısı olan işletmecileri ile ilgili tesis paylaşımı konusunda yaşanan sorunlar büyük oranda giderilmiştir.

Öte yandan, BTK 12.04.2013 tarihli 2013/DK-ETD/187 No’lu kararı ile tüm işletmecileri tesis paylaşımı konusunda yükümlü kılmış, tesis paylaşımı hizmetinin sunumuna ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Ayrıca, BTK tarafından alınan 17.06.2014 tarihli ve 2014/ DK-ETD/324 sayılı Kurul kararıyla Türk Telekom’a ait (içerisine fiber kabloların çekilebildiği) yeraltı veya havai boru, kanal ve gözlerin diğer işletmecilere kiralanması hizmeti olan tesis paylaşımı ücretleri yeniden belirlenmiştir. Söz konusu revize ücretler 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre, göz kullanımı aylık ücretleri düşürülmüş, kablo bakım ücreti kaldırılmış, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecine yönelik hizmet seviyesi taahhüdü hükümleri revize edilmiş ve ilgili sürelere uyulmaması durumunda Türk Telekom’un tabi olacağı ceza miktarları (işletmecilere ödeyeceği) belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile Türk Telekom’un altyapısını kiralamak isteyen işletmeciler için bir hizmet seviyesi garantisi sağlanmıştır.

Bu düzenlemeyle, Türk Telekom’a ait gözlere alternatif işletmecilerin fiber kabloları çekilebilecek. İşletmeciler kullandıkları gözler için bölgesel olarak ve kablo çapına göre değişen oranda Türk Telekom’a aylık kullanım ücreti ödeyeceklerdir. Alternatif işletmeciler kablolarının bakım ve onarımını Türk Telekom personeli nezaretinde kendileri yapabilecektir. Ayrıca abonelere erişimde Türk Telekom altyapı tesislerinin paylaşımının mümkün olmaması durumunda ise aydınlatılmamış fiber olarak adlandırılan Türk Telekom’un ilgili gözlerde kendisine ait olan ancak fiili olarak kullanmadığı fiber optik kablolarını talep eden işletmecilere kiralanması da söz konusu olacaktır.’

Kapat