Advertisement

Kamunun iç borcu içinde Dövizin payı 2018'in sonundan bu yana hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayı itibariyle döviz cinsi iç borcun toplam iç borca oranı yüzde 21'e yükseldi. 2018'in kasım ayında bu oran sadece yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Tutar olarak bakıldığında ise 2018 sonunda 247 milyon dolar olan döviz cinsi iç borç tutarı, temmuz itibariyle yaklaşık 32 milyar dolara çıktı.

Hazine, Ağustos ayında da döviz cinsi iç borçlanmalara devam etti. Hazine 11 Ağustos'ta 3 milyar dolarlık iç borçlanma gerçekleştirdi. 25 Ağustos'ta da programda olmayan yeni bir döviz cinsi iç boçlanma ihalesi düzenleniyor. Böylelikle iç borç içindeki döviz oranı daha da yükselecek.

Türkiye hazinesi, 1990'lar boyunca döviz borçlanmalarına ağırlık vermişti. 2001'de döviz cinsi ve dövize endeksli borçların toplam iç borca oranı yüzde 35'i aşmıştı. Ancak sonraki dönemlerde döviz cinsi iç borçlanma kademeli olarak azaltılmış ve sıfırlanmıştı.