Advertisement

AK Parti grubu, İcra ve İflas Kanunu ile ilgili bir teklif hazırladı.

Bloomberg HT tarafından görülen teklifle İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca açık artırmanın fiziki ortamda tamamlanması usulünden vazgeçilerek mezat salonlarında yapılan bölümü de dahil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Teklifin genel gerekçesinde bu uygulamayla birlikte açık artırmalara internete erişimi olan her yerden çok daha fazla kişinin katılabileceği, isteyen herkesin kolay bir şekilde teklif vereceği belirtildi.

Bunun yanında teklifte özellikle motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması zorunlu hale getirilerek araçların en kısa sürede satışını sağlayabilmenin de önünün açılması öngörüldü.

Düzenlemeyle araçların yedieminlerde kalma sürelerinin kısalacağı, değer kaybetmesinin önleneceği ve yediemin masraflarının artması engellenmiş olacağı belirtildi.

Teklifle cebri icra sisteminde ilk defa kabul edilen usulu göre borçluya haczedilen malını rızaen satma imkanı da öngörüldü.