Advertisement
HABERLER ABONE OL

İnternette hız kriterlerini sağlayamayan sözleşmeler, cayma bedeli olmaksızın iptal edilebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, internet erişim hizmetlerinde sözleşme özetinde yer alan ilgili adreste sunulacak hizmete ilişkin duyurulan veri hızları da dikkate alındığında BTK tarafından yapılacak hız ölçümlerine ilişkin düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde; abone tarafından herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilecek.

Aboneye ayrıntılı bilgi verilecek

İşletmeci ile abone arasında belirlenen taahhüt süresi 24 ayı geçemeyecek. Tüketiciye sözleşmede; taahhüdün süresi, tarifenin taahhütsüz ücreti ve varsa taahhüt süresi boyunca ödenecek ortalama aylık ücreti, fesih halinde abone tarafından katlanılmak zorunda kalınabilecek tutarlara ilişkin azami ve asgari cayma bedeli konusunda bilgi verilecek.

İşletmeciler, taahhüt alınmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye sunacak.

Elektronik haberleşme işletmecileri, tarifelerini tüm mecralarda aynı ve tekil bir isimle tanıtacak. Her bir tarife için, tekil bir isim belirlenecek ve abonelerin tarifelere dair detaylı bilgilere söz konusu tekil ismi kullanarak erişebilmesine imkân sağlanacak.

İşletmeciler, internet sayfalarında halen uygulamada olan tariflerin yanı sıra son 2 yıl içinde yürürlükten kaldırılan tarifelere de yer verecek.