Advertisement

Türkiye İş Bankası'nın yılın ikinci çeyreğinde net kârı 1,58 milyar TL olarak gerçekleşti. Beklenti 1,51 milyar TL düzeyindeydi. Banka, yılın ilk altı ayında 3 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti.

İş Bankası 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İş Bankası , Haziran 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 16,8 artırarak 546,6 milyar TL’ye yükseltti.

İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi haziran sonu itibarıyla 335,5 milyar TL’ye yükselirken, aynı dönemde gayrinakdi kredi hacmi 110,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Haziran 2020 itibarıyla, bankanın toplam mevduat hacmi 336,6 milyar TL'ye çıkarken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 37 seviyesine yükseldi.

Yılın ilk altı ayında 3 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın, Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 63,3 milyar TL’ye ulaştı ve sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın ikinci çeyrek net faiz geliri 6,11 milyar TL olurken ikinci çeyrek net ücret ve komisyon geliri ise 1,14 milyar TL oldu.