Advertisement

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 50,3'e yükseldi.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2019 sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, geçen yılın Aralık ayında 50,3 düzeyine çıktı. Bu rakam Kasım 2019'da 50,1 olarak ölçülmüştü. Bu da endeksin geçen yıl Aralık'ta kasıma kıyasla 0,2 puan arttığını ortaya koydu.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen endeks, imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Üretimde büyüme ılımlı seyrederken, yaşanan artış üç aylık daralma sürecini sona erdirdi.

- Almanya'da ekonomik aktivitenin büyüme bölgesine geçti

Görünümün iyileşmesinde, Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya'da ekonomik aktivitenin yeniden büyüme bölgesine geçmesi etkili oldu.

Diğer temel pazarlarda talep koşullarının zayıflamaya devam ettiği gözlendi. Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite üst üste beşinci ay gerilerken, düşüş kasım ayındakiyle aynı hızda gerçekleşti. İtalya'da ise üretim üst üste ikinci ay düşüş gösterdi. Gerileme ılımlı düzeyde olmakla birlikte Ocak 2019'dan beri en yüksek oranda kaydedildi.

Üretimde düşüş gözlenen diğer önemli Avrupa pazarları Hollanda ve Polonya oldu. İspanya ve Fransa'da ekonomik aktivitenin artması ve İspanya'da büyümenin önceki aya göre hız kazanması, görece pozitif gelişmeler olarak kaydedildi.

- ABD'de büyümenin hızlandığına dair işaretler var

Geçen yılın Aralık ayında ABD'de büyümenin hızlandığına yönelik işaretler dikkati çekti. Ülkede ekonomik aktivitedeki genişleme üst üste ikinci ay hızlandı ve nisan ayından bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşti.

Orta Doğu ekonomilerinden ise karışık sinyaller geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ekonomik aktivite büyümeye devam etti, ancak her ikisinde de ivme kaybı gözlendi. BAE'deki üretim artışı Eylül 2011'den beri en düşük oranda gerçekleşti.

Mısır, Lübnan ve Katar gibi diğer ülkelerde ekonomik aktivite küçülme sergilemesine karşın, bu üç ekonomide de yavaşlama kasım ayına göre daha ılımlı gerçekleşti.

BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri genel olarak pozitif bir tablo ortaya koydu. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 3 civarında olan dört ekonomide de ekonomik aktivite artış gösterdi. En güçlü genişleme, büyümenin son beş ayın en yüksek hızına ulaştığı Hindistan ekonomisinde gerçekleşti. Son aylarda olduğu gibi Aralık'ta da en güçlü üretim artışları Nijerya ve Uganda gibi Sahraaltı Afrika ülkelerinde gerçekleşti.

AA