Advertisement

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisini değerlendirdi. GSYH verisinin bu yıla girerken arzu edilen beklentilerin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koyduğunu belirten Bahçıvan, şu açıklamada bulundu:

“İmalat sanayimizin ikinci çeyrekteki yüzde 3.3 daralmasının yanı sıra, yatırımlardaki düşüş eğiliminin de sürmekte olduğu anlaşılmaktadır. 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 12,4 oranında daralan yatırımlar, ikinci çeyrekte de yüzde 22,8 oranında küçülmüş görünmektedir. Bu da ülke olarak istediğimiz, arzu ettiğimiz kaliteli pozitif büyümenin biraz daha zaman alacağını bizlere göstermektedir. Ayrıca temel ihracat pazarlarımız ve o ülke ekonomilerinde oluşan negatif gelişmeler de önümüzdeki dönem ihracatın büyümeye katkısında bizde soru işaretleri doğurmaktadır.

Bütün bu veriler ışığında özellikle imalat sanayinin büyümesinin pozitife dönmesi noktasında henüz istediğimiz noktada olmadığımızı görmekteyiz. Bir başka önemli konu da özellikle kredi büyümesinin pozitife dönüşmediği bir ortamda, imalat sanayinin pozitife dönüşmesi beklentilerinin gerçekçi olamayacağı konusudur. Çünkü bugün finansal koşulların yeteri kadar iyileşmediği ve kredilerdeki büyümenin de buna bağlı olarak henüz çok zayıf olduğu görülmektedir.

Netice olarak finansman koşullarında yeteri kadar iyileşme ve yatırım ortamında daha güçlü bir düzelme gerçekleştiği takdirde, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarında sağlıklı bir toparlanma ancak mümkün olabilecektir.”